Deze pagina is gegenereerd op 16 september 2010 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Archiefinventaris 254

NH Gemeente Dokkum


 Inleiding
 Archiefvormer
 Archiefschema
 Inventaris

  
U kunt ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.
 


 Inleiding


Periode: 1612 - 2004
Omvang:
Aantal delen: 645 - alle stukken zijn in het Nederlands.

De archiefstukken betreffen allen Dokkum.

Boeken, klappers en nadere toegangen:

B0300 Kleine geschiedenis van de Grote Kerk van Dokkum
B0301 Het Dokkumer Orgel in de negentiende Eeuw.
B0303 De orgelgeschiedenis van de Grote- of Martinuskerk te Dokkum 1584-1979.
B0304 Prentenboek van de Grote Kerk te Dokkum
B0806 J.W.B. Cohen, christen-pacifistisch predikant in Dokkum (1935 - 1942)
CVT1312 Gods woord als vuur door ds Cohen
HDD016 De Dokkumer predikant Theodorus van Thuynen (1679-1742)
HDD028 Geschiedenis van " Eureka" of " it Lokael " aan de Oostersingel te Dokkum
HDD040 Ouderlingen en diakenen van de Hervormde Gemeente te Dokkum, 1710 - 1760
HDD041 De Dokkumer kerkgeschiedenis rond 1600
I0034 Graven in de Grote Kerk te Dokkum
W0171 Geschiedenis van de Nederlands Hervormde Evangelisatie Vereniging Rehoboth te Dokkum.
W0172 De Grote - of St. Martinuskerk te Dokkum
W0197 De grafstenen in de Grote kerk te Dokkum Archiefvormer


Nederlands Hervormde Gemeente Dokkum Archiefschema


I. Archief van de Kerkenraad

-  I.A. Stukken van algemene aard
- -  I.A.1. Notulen
- -  I.A.2. Correspondentie
- -  I.A.3. Verslagen
- -  I.A.4. Oude archiefinventarissen
-  I.B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
- -  I.B.1. Organisatie en reglementering
- -  I.B.2. Ambtsdragers
- -  I.B.3. Registratie van doop, huwelijk en lidmaatschap
- - -  I.B.3.a. Microfiches van doop, huwelijk en lidmaatschap
- - -  I.B.3.b. Doop
- - -  I.B.3.c. Huwelijk
- - -  I.B.3.d. Lidmaatschap
- -  I.B.4. Grenzen van de gemeente
- -  I.B.5. Gemeenteleven
- -  I.B.6. Kerkelijke tucht
- -  I.B.7. Personeel

II. Archief van de Diakonie

-  II.A. Stukken van algemene aard
- -  II.A.1. Notulen
- -  II.A.2. Correspondentie
-  II.B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
- -  II.B.1. Organisatie en reglementering
- -  II.B.2. Verleende onderstand
- -  II.B.3. Diakonie-gasthuis
- - -  II.B.3.a. Personeel
- - -  II.B.3.b. Bewoners
- - -  II.B.3.c. Gebouw
- - -  II.B.3.d. Financiële administratie
- -  II.B.4 Beheer van de bezittingen
- - -  II.B.4.a. Algemeen
- - -  II.B.4.b. Kapitaal
- - -  II.B.4.c. Gebouwen
- -  II.B.5. Financiële administratie
- - -  II.B.5.a Jaarrekeningen en begrotingen
- - -  II.B.5.b. Boekhouding
- - -  II.B.5.c. Overige administratie

III. Archief van de Kerkvoogdij

-  III.A. Stukken van algemene aard
- -  III.A.1. Notulen
- -  III.A.2. Correspondentie
-  III.B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
- -  III.B.1. Organisatie en reglementering
- -  III.B.2. Registratie van de kerkelijke bevolking
- -  III.B.3. Predikantsplaats
- -  III.B.4. Personeel
- -  III.B.5. Beheer van eigendommen
- - -  III.B.5.a. Algemeen
- - -  III.B.5.b. Kapitaal
- - -  III.B.5.c. Kerkgebouw
- - -  III.B.5.d. Overige gebouwen
- - -  III.B.5.d. Zitplaatsen
- -  III.B.6. Orgel
- -  III.B.7. Begraafplaats
- -  III.B.8. Financiële administratie
- - -  III.B.8.a. Jaarrekeningen en begrotingen
- - -  III.B.8.b. Boekhouding
- - -  III.B.8.c. Overige administratie

IV. Archief van het College van Notabelen

-  IV.1. Stukken van algemene aard
- -  IV.1.a. Notulen
-  IV.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
- -  IV.2.a. Organisatie en reglementering

V. Gedeponeerde archieven

-  V.A. Nederlands Hervormde Evangelisatievereniging "Rehoboth"
- -  V.A.1. Stukken van algemene aard
- - -  V.A.1.a. Notulen
- - -  V.A.1.b. Correspondentie
- -  V.A.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
- -  V.A.2.a. Organisatie en reglementering
- - -  V.A.2.b. Ledenadministratie
- - -  V.A.2.c. Onroerende goederen
- - - - V.A.2.c.1. Het gebouw
- - - - V.A.2.c.2. Overige
- - -  V.A.2.d. Financiële administratie
-  V.B. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden
- -  V.B.1. Stukken van algemene aard
- - -  V.B.1.a. Notulen
- - -  V.B.1.b. Correspondentie
- -  V.B.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
- - -  V.B.2.a. Organisatie en reglementering
- - -  V.B.2.b. Ledenadministratie
- - -  V.B.2.c. Financiële administratie
-  V.C. Christelijke Jongelings Vereniging "Wees een Zegen"
-  V.D. Hervormde Meisjesvereniging
-  V.E. Vrijzinnig Christelijke Ontwikkelings Club
-  V.F. Hervormde Mannenvereniging "Rehoboth"
-  V.G. Hervormde Vrouwenvereniging "Bidt en Werkt"
- -  V.G.1. Stukken van algemene aard
- - -  V.G.1.a. Notulen
- -  V.G.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
- - -  V.G.2.a. Organisatie en reglementering
- - -  V.G.2.b. Jubileum
- - -  V.G.2.c. Financiële administratie
-  V.H. Vrijzinnig Hervormd Kerkkoor
-  V.I. Stichting Christelijke Film Aktie
-  V.J. Ringkerkvoogdijen
-  VK. Stukken waarbij het verband met het archief niet duidelijk is Inventaris


I. Archief van de Kerkenraad


-  I.A. Stukken van algemene aard


- -  I.A.1. Notulen

 
0001-0018 Registers van notulen van vergaderingen periode
omvang
1709 - 1996
14 delen, 4 omslagen
 
0001 Register van notulen van vergaderingen, reglement van orde bij van de eredienst, 1709 periode
omvang
1709 - 1782
1 deel
 
0002 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
1783 - 1804
1 deel
 
0003 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
1804 - 1824
1 deel
 
0004 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
1824 - 1859
1 deel
 
0005 Register van notulen van vergaderingen en register van notulen van het kiescollege, 1867 - 1874 periode
omvang
1860 - 1874
1 deel
 
0006 Register van notulen van vergaderingen en register van notulen van vergaderingen van het kiescollege periode
omvang
1874 - 1887
1 deel
 
0007 Register van notulen van vergaderingen en register van notulen van vergaderingen van het kiescollege periode
omvang
1887 - 1905
1 deel
 
0008 Register van notulen van vergaderingen en register van notulen van vergaderingen van het kiescollege periode
omvang
1905 - 1921
1 deel
 
0009 Register van notulen van vergaderingen en register van notulen van vergaderingen van het kiescollege periode
omvang
1921 - 1946
1 deel
 
0010 Register van notulen van vergaderingen en register van notulen van vergaderingen van het kiescollege, 1946 - 1951

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
1946 - 1961
1 deel
 
0011 Register van notulen van vergaderingen

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
1962 - 1965
1 deel
 
0012 Register van notulen van vergaderingen

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
1965 - 1969
1 deel
 
0013 Register van notulen van vergaderingen

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
1969 - 1975
1 deel
 
0014 Register van notulen van vergaderingen

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
1975 - 1980
1 omslag
 
0015 Register van notulen van vergaderingen

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
1981 - 1985
1 omslag
 
0016 Register van notulen van vergaderingen

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
1986 - 1989
1 omslag
 
0017 Register van notulen van vergaderingen

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
1990 - 1992
1 omslag
 
0018 Register van notulen van vergaderingen

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
1993 - 1996
1 omslag
 
0019 Notulen van de gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen van de Hervormde Gemeenten Dokkum en Aalsum/Wetzens met de Gereformeerde Kerk te Dokkum periode
omvang
1973 - 1980
1 omslag
 
0020 Bijlagen van de notulen van de kerkenraadsvergaderingen periode
omvang
1993 - 1997
1 omslag

- -  I.A.2. Correspondentie

 
0021-0030 Ingekomen stukken en stukken opgemaakt door de kerkenraad periode
omvang
1811 - 1961
4 omslagen, 6 delen
 
0021 Ingekomen- en stukken opgemaakt door de kerkenraad, met inhoudsopgave

NB. het betreft de nummers 1 - 100

periode
omvang
1811 - 1831
1 deel
 
0022 Ingekomen- en stukken opgemaakt door de kerkenraad, met inhoudsopgave

N.B. het betreft de nummers 101 - 200

periode
omvang
1831 - 1849
1 deel
 
0023 Ingekomen- en stukken opgemaakt door de kerkenraad, met inhoudsopgave

N.B. het betreft de nummers 201 - 300

periode
omvang
1849 - 1858
1 deel
 
0024 Ingekomen- en stukken opgemaakt door de kerkenraad, met inhoudsopgave

N.B. het betreft de nummers 301 - 538

periode
omvang
1859 - 1877
1 deel
 
0025 Ingekomen- en stukken opgemaakt door de kerkenraad, met inhoudsopgave

N.B. het betreft de nummers 539 - 821

periode
omvang
1877 - 1887
1 deel
 
0027 Ingekomen- en stukken opgemaakt door de kerkenraad, met inhoudsopgave

N.B. het betreft de nummers 1 - 631

periode
omvang
1887 - 1898
1 deel
 
0026 Ingekomen- en stukken opgemaakt door de kerkenraad

N.B. het betreft de nummers 1 - 499 van het inv. nr. 1025

Dit archiefbestanddeel is niet raadpleegbaar (wegens Slechte materiële staat).

periode
omvang
1887, 1899 - 1910
1 omslag
 
0028 Ingekomen- en stukken opgemaakt door de kerkenraad

N.B. het betreft de nummers 500 - 1000 van het inv.nr. 1025

periode
omvang
1910 - 1920
1 omslag
 
0029 Ingekomen- en stukken opgemaakt door de kerkenraad

N.B. het betreft de nummers 1 - 235 van het inv.nr. 1026

periode
omvang
1920 - 1931
1 omslag
 
0030 Ingekomen- en stukken opgemaakt door de kerkenraad periode
omvang
1942 - 1961
1 omslag
 
0031-0032 Registers van ingekomen stukken periode
omvang
1887 - 1935
1 omslag, 1 deel
 
0031 Register van ingekomen stukken

NB. behoort bij de inv.nrs 1021 en 1022

periode
omvang
1887 - 1920
1 omslag
 
0032 Register van ingekomen stukken

N.B. behoort bij inv.nr. 1023 (nr. 1 - 235)
De stukken behorende bij de inv.nrs. 236 - 446 zijn niet aanwezig

periode
omvang
1920 - 1935
1 deel

- -  I.A.3. Verslagen

 
0033 Verslagen van de kerkvisitatie periode
omvang
1941 - 1986
1 omslag

- -  I.A.4. Oude archiefinventarissen

 
0034 Archiefinventarissen periode
omvang
1901, 1918, 1934
1 omslag

-  I.B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen


- -  I.B.1. Organisatie en reglementering

 
0035 Stuk betreffende een oproep tot doleantie door ds J.J.A. Ploos van Amstel namens de kerkenraad van de (dolerende) kerk van Dokkum

Dit archiefbestanddeel is niet raadpleegbaar (wegens Slechte materiële staat).

periode
omvang
1887
1 stuk
 
0036 Plaatselijk huishoudelijk reglement voor de kerkenraad der Hervormde Gemeente Dokkum periode
omvang
1899
1 stuk
 
0037 Plaatselijke regelingen betreffende de kerkenraad, de instelling van een Breder Moderamen en de werkverdeling binnen de kerkenraad periode
omvang
1972
1 omslag
 
0038 Stukken betreffende het Samen-Op-Weg proces tussen de Hervormde Gemeenten van Aalsum/ Wetsens en Dokkum en de Gereformeerde Kerk van Dokkum, met bijlagen periode
omvang
1984 - 1995
1 pak
 
0039 Stukken betreffende de organisatie in samenwerking met de N.C.R.V. van "Kerkepad 1986" , met bijlagen periode
omvang
1985 - 1986
1 omslag
 
0040 "Profiel van Dokkum" , schets van Hervormd Dokkum vroeger, thans en in de toekomst periode
omvang
1986
1 stuk

- -  I.B.2. Ambtsdragers

 
0041 Stukken betreffende het beroepen van predikanten periode
omvang
1792 - 1969
1 omslag
 
0042 Verzoekschrift van diverse lidmaten aan de kerkeraad om een rechtzinnige predikant te beroepen in de vacature Hugenholtz periode
omvang
1862
1 stuk
 
0043 Album met handtekeningen van gemeenteleden, aangeboden aan ds J.A. Prins als blijk van waardering voor het bedanken van de beroepen van de gemeenten Koog aan de Zaan en Zierikzee periode
omvang
1887
1 deel
 
0044 Stukken betreffende het beschikbaarstellen van een krediet ten behoeve van het beroepen van predikanten in beide vacatures en het weigeren daarvan door de kerkvoogden periode
omvang
1902
1 omslag
 
0045 Stukken betreffende een geschil tussen de ring en de kerkenraad over de vacaturebeurten periode
omvang
1929 - 1930
1 omslag
 
0046 Naamlijst der predikanten van de Hervormde Gemeente van Dokkum van 1580 - 1951

NB. Aangeboden op 3 juni 1951 door ds Is. J. Reedijk bij zijn vertrek naar Enschede

periode
omvang
1951
1 stuk
 
0047 Stukken betreffende ds J.W.B. Cohen ( 1904-1942) en de onthulling van de drieluik in de Grote Kerk. met foto's en bijlagen

NB. hierin ook de evangelieprediking "De boosaardige geesten in het luchtruim" naar aanleiding van de luchtbeschermingsoefeningen, 1936

periode
omvang
1966 - 1998
1 omslag
 
0048 Stukken betreffende de aanstelling van A. van der Horst te De Lier als hulppredikant periode
omvang
1976 - 1977
1 omslag
 
0049 Instructie voor ds A. van der Horst te Dokkum als part-time hulppredikant in rusthuizen en bejaardenwoningen periode
omvang
1977
1 stuk
 
0050 Liturgie van de dienst van Verbintenis en Intrede van ds J. de Gier te Wijhe op zondag 30 juni periode
omvang
1991
1 stuk

- -  I.B.3. Registratie van doop, huwelijk en lidmaatschap


- - -  I.B.3.a. Microfiches van doop, huwelijk en lidmaatschap
 
0051-0066 Registers van dopen periode
omvang
1612 - 1811
... microfiches
 
0052 Register van dopen

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Bergerlijke Stand inv.nr. 185
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1612 - 1648
... microfiche
 
0051 Register van dopen

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv.nr. 188
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1612 - 1650
... microfiche
 
0053 Register van dopen

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv.nr. 185
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1648 - 1674
2 microfiches
 
0054 Register van dopen

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv.nr. 188
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1650 - 1679
... microfiche
 
0055 Register van dopen

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv.nr. 186
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1674 - 1699
... microfiche
 
0056 Register van dopen

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv.nr. 188
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1679 - 1682
... microfiche
 
0057 Register van dopen

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv. nr. 189
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1682 - 1710
... microfiche
 
0058 Register van dopen

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand, inv.nr. 186
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1699 - 1730
... microfiche
 
0059 Register van dopen

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv.nr. 189
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1710 - 1727
... microfiche
 
0060 Register van dopen

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv. nr. 190
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1727 - 1759
... microfiche
 
0061 Register van dopen

NB1. origineel in Tresoar, archief Oug Burgerlijke Stand inv.nr. 187
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1730 - 1761
... microfiche
 
0062 Register van dopen

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv.nr. 190
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1759 - 1772
... microfiche
 
0063 Register van dopen

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv.nr. 187
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1761 - 1772
... microfiche
 
0064 Register van dopen

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv.nr. 191
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1772 - 1780
... microfiche
 
0065 Register van dopen

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv.nr. 191
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1780 - 1789
... microfiche
 
0066 Register van dopen

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv.nr. 192
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1789 - 1811
2 microfiches
 
0067-0079 Registers van huwelijken periode
omvang
1660 - 1811
... microfiches
 
0067 Register van huwelijken

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv.nr. 193
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1660 - 1680
2 microfiches
 
0068 Register van huwelijken

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv.nr. 194
NB2. zie voor duplikaat: collectie Microfiches BS en DTB

periode
omvang
1681 - 1696
... microfiche
 
0069 Register van huwelijken

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv.nr. 194
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1696 - 1700
... microfiche
 
0070 Register van huwelijken

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv.nr. 195
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1700 - 1722
... microfiche
 
0071 Register van huwelijken

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv.nr. 196
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1722 - 1743
... microfiche
 
0072 Register van huwelijken

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv.nr. 197
NB2. zie voor duplikaar: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1743 - 1750
... microfiche
 
0073 Register van huwelijken

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv.nr. 197
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1750 - 1755
... microfiche
 
0074 Register van huwelijken

NB1 origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv.nr. 198
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1755 - 1761
... miicrofiche
 
0075 Register van huwelijken

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv.nr. 198
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1761 - 1766
... microfiche
 
0076 Register van huwelijken

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv.nr. 199
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1766 - 1773
... microfiche
 
0077 Register van huwelijken

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv.nr. 199
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1773 - 1785
... microfiche
 
0078 Register van huwelijken

Nb1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv.nr. 200
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1785 - 1803
... microfiche
 
0079 Register van huwelijken

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv.nr. 200
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1803 - 1811
... microfiche
 
0080-0088 Registers van lidmaten periode
omvang
1692 - 1850
... microfiches
 
0080 Register van lidmaten

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv.nr. 201
Nb2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1692 - 1738
... microfiche
 
0081 Register van lidmaten

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv.nr. 201
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1738 - 1785
... microfiche
 
0082 Alfabetische lijst van lidmaten O - W

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv.nr. 201
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1785 - 1795
... microfiche
 
0083 Register van lidmaten en alfabetisch lijst van lidmaten A - O

NB1. origineel in Tresoar, archief OOud Burgerlijke Stand inv.nr. 201
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1785 - 1795
... microfiche
 
0084 Register van lidmaten

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv.nr. 202
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1795 - 1826
... microfiche
 
0085 Alfabetische lijst van lidmaten A - J

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv.nr. 202
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1826 - 1850
... microfiche
 
0086 Alfabetische lijst van lidmaten J - W

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv.nr. 202
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1826 - 1850
... microfiche
 
0087 Alfabetische lijst van lidmaten W - Z

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv. nr. 202
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1826 - 1850
... microfiche
 
0088 Register van lidmaten en alfabetische lijst van lidmaten A

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv.nr. 202
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
1826 - 1850
... microfiche

- - -  I.B.3.b. Doop
 
0089-0095 Registers van dopen (contra) periode
omvang
1772 - 1983
7 delen
 
0089 Register van dopen (contra) periode
omvang
1772 - 1788
1 deel
 
0090 Register van dopen (contra) periode
omvang
1788 - 1807
1 deel
 
0091 Register van dopen (contra) periode
omvang
1808 - 1811
1 deel
 
0092 Register van dopen (contra) periode
omvang
1811 - 1853
1 deel
 
0093 Register van dopen (contra) periode
omvang
1854 - 1959
1 deel
 
0094 Register van dopen (contra) periode
omvang
1959 - 1976
1 deel
 
0095 Register van dopen (contra) periode
omvang
1976 - 1983
1 deel
 
0096-0097 Registers van dopen periode
omvang
1811 - 1959
2 delen
 
0096 Register van dopen periode
omvang
1811 - 1851
1 deel
 
0097 Register van dopen periode
omvang
1852 - 1959
1 deel

- - -  I.B.3.c. Huwelijk
 
0098-0100 Registers van huwelijken (contra) periode
omvang
1772 - 1983
3 delen
 
0098 Register van huwelijken (contra) periode
omvang
1772 - 1811
1 deel
 
0099 Register van huwelijken (contra) periode
omvang
1834 - 1959
1 deel
 
0100 Register van huwelijken (contra), met alfabetisch namenregister periode
omvang
1959 - 1983
1 deel
 
0101 Register van huwelijken periode
omvang
1834 - 1959
1 deel

- - -  I.B.3.d. Lidmaatschap
 
0102-0110 Registers van lidmaten periode
omvang
1692 - 1959
9 delen
 
0102 Register van op belijdenis aangenomen en met attestatie ingekomen lidmaten periode
omvang
1692 - 1810
1 deel
 
0103 Alfabetisch register van lidmaten periode
omvang
1706 - 1715
1 deel
 
0104 Alfabetisch register van lidmaten

N.B. aangelegd in 1811.

periode
omvang
1748 - 1816
1 deel
 
0105 Register van op belijdenis aangenomen en met attestatie ingekomen lidmaten periode
omvang
1772 - 1955
1 deel
 
0106 Alfabetisch register van lidmaten periode
omvang
1784 - 1871
1 deel
 
0107 Register van op belijdenis aangenomen en met attestatie ingekomen lidmaten, met alfabetische namenlijst periode
omvang
1837 - 1845
1 deel
 
0108 Alfabetisch register van lidmaten periode
omvang
1855 - 1912
1 deel
 
0109 Alfabetisch register van lidmaten periode
omvang
1870 - 1978
1 deel
 
0110 Alfabetisch lijst van lidmaten periode
omvang
(19e eeuw)
1 deel
 
0111-0116 Registers van lidmaten (contra) periode
omvang
1770 - 1983
6 delen
 
0111 Alfabetisch register van lidmaten (contra) periode
omvang
1770 - 1839
1 deel
 
0112 Register van op belijdenis aangenomen en met attestatie ingekomen lidmaten (contra) periode
omvang
1772 - 1852
1 deel
 
0113 Alfabetisch register van lidmaten (contra) periode
omvang
1852 - 1959
1 deel
 
0114 Alfabetisch register van lidmaten (contra) periode
omvang
1857 - 1959
1 deel
 
0115 Alfabetisch register van lidmaten (contra) periode
omvang
1959 - 1983
1 deel
 
0116 Alfabetisch register van lidmaten (contra) periode
omvang
1978 - 1983
1 deel
 
0117 Stukken betreffende aanbevelingen van goed gedrag van ingekomen en vertrokken lidmaten periode
omvang
1832 - 1839
1 omslag
 
0118 Akten betreffende de opzegging van het lidmaatschap door diverse personen periode
omvang
1866 - 1948
1 omslag
 
0119 Alfabetisch register van lidmaten met aantekeningen van vertrek of overlijden periode
omvang
1880 - 1912
1 deel
 
0120 Alfabetisch register van lidmaten (kaartsysteem) periode
omvang
(20e eeuw)
1 pak
 
0121 Oorkonde ter herinnering aan de belijdenis van Wijtske Schregardus als lidmaat van de Hervormde Kerk van Dokkum periode
omvang
1929
1 stuk
 
0122 Ingekomen attestaties periode
omvang
1938 - 1987
1 omslag
 
0123 Alfabetisch register op ingekomen doopattesten periode
omvang
ca. 1970 - 1983
1 deel

- -  I.B.4. Grenzen van de gemeente

 
0124 Stukken betreffende het wijzigen van grenzen tussen de Hervormde Gemeente Dokkum en de diverse omliggende gemeenten, met plattegrond periode
omvang
1942 - 1970
1 omslag

- -  I.B.5. Gemeenteleven

 
0125 Tekst van de inleiding van ds J. ter Steege gehouden tijdens een vergadering met de kerkenraden van de Hervormde gemeenten Aalsum/ Wetzens en Dokkum en de Gereformeerde Kerk van Dokkum over de doop periode
omvang
1971
1 stuk
 
0126 Rapport "Los Vast" van de interkerkelijke werkgroep "Organisatie Christelijke Jeugd en Jongerenwerk in Dokkum en Aalsum/Wetzens" betreffende een werkplan voor het gezamenlijke jeugdwerk periode
omvang
1979
1 omslag
 
0127 Gemeentegids periode
omvang
1985 - 1986
1 deel
 
0128 Op `e Hichte - Mededelingenblad van de Hervormde Gemeente Dokkum periode
omvang
1987 - 1993
1 omslag
 
0129 Stukken betreffende "De maaltijd van de Heer" periode
omvang
1993 - 1994
1 omslag
 
0130 Preek betreffende "De verkondiging van het Evangelie" en de verhouding met de kerkgangers periode
omvang
z.j.
1 stuk

- -  I.B.6. Kerkelijke tucht

 
0131 Stukken betreffende het toelaten van de conrector Johannes Lodema aan het heilig avondmaal te Leeuwarden, terwijl hij door de kerkenraad van Dokkum in verband met zijn wangedrag en drankgebruik hiervan was geschorst periode
omvang
1805 - 1806
1 omslag

- -  I.B.7. Personeel

 
0132 Instructie voor de kerkdienaar periode
omvang
1826
1 stuk

II. Archief van de Diakonie


-  II.A. Stukken van algemene aard


- -  II.A.1. Notulen

 
0133 Register van notulen van vergaderingen, 1842 - 1848 met aantekeningen van geleverde broden door bakkers en de betaling daarvan, 1846 - 1848 periode
omvang
1842 - 1848
1 deel
 
0134-0143 Registers van notulen van vergaderingen

N.B. zie voor notulen 1842 - 1846 inv. nr. 0133

periode
omvang
1854 - 1994
9 delen, 1 omslag
 
0134 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
1854 - 1858
1 deel
 
0135 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
1859 - 1872
1 deel
 
0136 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
1873 - 1874
1 deel
 
0137 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
1874 - 1877
1 deel
 
0138 Register van notulen van vergaderingen met instructie voor de vader en moeder van het Gasthuis, 1877 periode
omvang
1877 - 1886
1 deel
 
0139 Register van notulen van vergaderingen met instructie voor de vader en moeder van het Gasthuis

Dit archiefbestanddeel is niet raadpleegbaar (wegens Slechte materiële staat).

periode
omvang
1886 - 1894
1 deel
 
0140 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
1895 - 1940
1 deel
 
0141 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
1958 - 1968
1 deel
 
0142 Register van notulen van vergaderingen

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
1969 - 1981
1 deel
 
0143 Register van notulen van vergaderingen

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
1981 - 1994
1 omslag

- -  II.A.2. Correspondentie

 
0144-0146 Registers van afschriften van verzonden stukken periode
omvang
1824 - 1865
3 delen
 
0144 Register van afschriften van verzonden stukken periode
omvang
1824 - 1829
1 katern
 
0145 Register van afschriften van verzonden stukken periode
omvang
1830 - 1854
1 deel
 
0146 Register van afschriften van verzonden stukken periode
omvang
1854 - 1865
1 deel
 
0147 Ingekomen- en afschriften van verzonden stukken periode
omvang
1843 - 1978
1 omslag

-  II.B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen


- -  II.B.1. Organisatie en reglementering

 
0148 Stukken betreffende de Stichting voor Christelijk Maatschappelijk Werk en Gezinsverzorging in de gemeente Dokkum periode
omvang
1958 - 1977
1 omslag
 
0149 Plaatselijk huishoudelijk reglement periode
omvang
z.j.
1 stuk

- -  II.B.2. Verleende onderstand

 
0150-0153 Registers van besluiten op gedane voorstellen en aanvragen aan onderstand periode
omvang
1735 - 1840
4 delen
 
0150 Register van besluiten op gedane voorstellen en aanvragen aan onderstand

Dit archiefbestanddeel is niet aanwezig (wegens Berust ter plaatse).

periode
omvang
1735 - 1823
1 deel
 
0151 Register van besluiten op gedane voorstellen en aanvragen aan onderstand periode
omvang
1824 - 1826
1 deel
 
0152 Register van besluiten op gedane voorstellen en aanvragen aan onderstand periode
omvang
1828 - 1833
1 deel
 
0153 Register van besluiten op gedane voorstellen en aanvragen aan onderstand periode
omvang
1833 - 1840
1 deel
 
0154 Overeenkomst tussen de diakonie en de armvoogdij betreffende de betaling van de uitkering na een huwelijk waarbij een of beide partners onderstand genieten periode
omvang
1778
1 stuk
 
0155 Overeenkomst tussen de diakonie en de wees- en armvoogdij betreffende een toewijzing van f 100,-- per jaar aan de diakonie wegens de compensatie in verzorgingskosten van de bewoners van het Gasthuis periode
omvang
1782
1 stuk
 
0156-0157 Registers van verstrekte broden periode
omvang
1805 - 1833
2 delen
 
0156 Register van verstrekte broden, 1805 - 1818 en register van verstrekt gort, 1805 - 1811 periode
omvang
1805 - 1818
1 deel
 
0157 Register van verstrekte broden periode
omvang
1818 - 1833
1 deel
 
0159 Stukken betreffende het ontvangen en beleggen van giften, donaties en legaten door kerken en instellingen van liefdadigheid en onderwijs boven het bedrag van 100 franken periode
omvang
1811
1 omslag
 
0158-0162 Registers van uitgaven voor de armen door de praeses van het College van Diakenen periode
omvang
1811 - 1856
3 delen, 1 omslag
 
0158 Register van uitgaven voor de armen door de praeses van het College van Diakenen

NB. de voorloper van dit praeseboek (1795 - 1811) is no. 1039 van de Hervormde Gemeente Holwerd

periode
omvang
1811 - 1823
1 deel
 
0160 Register van uitgaven voor de armen door de preases van het College van Diakenen periode
omvang
1823 - 1839
1 deel
 
0161 Kasbewijzen uit de registers van uitgaven voor de armen door de preases van het College van Diakenen periode
omvang
1835 - 1853
1 omslag
 
0162 Register van uitgaven voor de armen door de preases van het College van Diakenen periode
omvang
1839 - 1856
1 deel
 
0163 Register van aantekeningen betreffende de verhuur van woningen, 1842 - 1852 met registers van bedeling van rijst met schapenvlees, nachtmaalsbrood, katoen, turf en de kerstbedeling (rijst met spek) periode
omvang
1842 - 1898
1 deel
 
0164 Uitspraak van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden betreffende een geschil tussen de diakonie van Dokkum en de diakonie van Gorredijk betreffende het domicilie van onderstand van Antje Meints Heerkema periode
omvang
1851
1 stuk
 
0165 Register van bedeelden met de verstrekte onderstand in geld periode
omvang
1915 - 1921, 1932
1 deel
 
0166 Formulieren voor de opgave van onderstand met geld of levensbehoeften door instellingen van weldadigheid periode
omvang
1947 - 1959
1 omslag
 
0167 Stukken betreffende de verleende onderstand aan het gezin J. Groen, met bijlagen periode
omvang
1968 - 1972
1 omslag

- -  II.B.3. Diakonie-gasthuis


- - -  II.B.3.a. Personeel
 
0168 Instructies voor de vader en moeder periode
omvang
1872 - 1936
1 omslag

- - -  II.B.3.b. Bewoners
 
0169 Instructies voor de bewoners periode
omvang
eind 19e eeuw
1 stuk
 
0170 Staat van bewoners aangelegd in 1883, met aantekeningen van overlijden periode
omvang
1883 - 1889
1 stuk
 
0171 Verslag van een onderzoek betreffende de verhouding tussen de vader/ moeder en de bewoners van het Gasthuis periode
omvang
1933
1 stuk

- - -  II.B.3.c. Gebouw
 
0172 Bestek en voorwaarden voor het bouw van een nieuw gasthuis periode
omvang
1823
1 stuk
 
0173 Inventaris van de inboedel van het Diakonie-Gasthuis periode
omvang
1843 en 1872
1 omslag
 
0174 Stuk waarbij Jan Jacobs de Vries, herbergier te Dokkum, toestemming krijgt om de houten goot tegen de achtermuur van het gasthuis en zijn herberg te vervangen door een zinken regengoot periode
omvang
1862
1 stuk
 
0175 Bestek en voorwaarden voor het bouwen van het Diakonie-Gasthuis periode
omvang
1877
1 katern
 
0176 Bestek en voorwaarden voor het verven van het binnen- en buitenwerk van het Diaconie-Gasthuis periode
omvang
1878 en 1912
1 omslag

- - -  II.B.3.d. Financiële administratie
 
0177 Rekening van ontvangsten en uitgaven voor de meubilering van het nieuwe Diakonie-Gasthuis periode
omvang
ca 1872
1 stuk
 
0178 Kasboekjes van uitgaven aan diverse leveranciers van huishoud- en levensmiddelen periode
omvang
1876 - 1926
1 omslag
 
0179-0182 Tabellarisch kasboeken van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1938 - 1960
4 delen
 
0179 Tabellarisch kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1938 - 1940
1 deel
 
0180 Tabellarisch kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1940 - 1948
1 deel
 
0181 Tabellarisch kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1948 - 1955
1 deel
 
0182 Tabellarisch kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1956 - 1960
1 deel

- -  II.B.4 Beheer van de bezittingen


- - -  II.B.4.a. Algemeen
 
0183 Testament van Jurjen Jans Bakker en Dieuwke Jacobs, echtelieden te Dokkum, waarin zij de diakonie en het Weeshuis al hun bezittingen nalaten, waaronder een huis aan de Hoogstraat en een trekschuit in lijndienst op Dokkum - Stroobos periode
omvang
1724
1 stuk
 
0184 Testament van Meindert Wabes, trekschipper te Dokkum, waarbij hij een trekschuit in lijndienst op Dokkum - Stroobos aan de diakonie nalaat periode
omvang
1741
1 stuk
 
0185 Overeenkomst tussen de diakonie en de wees- en armvoogdij van Dokkum betreffende de toewijzing van de nalatenschap van gealimenteerde personen periode
omvang
1776
1 stuk
 
0186 Akte van aankoop van een woning met bleekveld aan de Anjelierstraat door Jan Marechal, schoolmeester, met de helft van de gezamenlijke steeg van de diakonie en het weeshuis, met aantekeningen van aflossingen, 1787 - 1795 periode
omvang
1786
1 stuk
 
0187 Testament (in dichtvorm) van Eelke Cornelis Claversma, waarbij hij de diakonie een som geld voor een zilveren avondsmaalset met twee schalen en een zilveren stander met een doopbekken schenkt periode
omvang
1803
1 stuk
 
0188 Akte van schuldbekentenis van Jetske Wouters, weduwe van Aldert van der Poort, waarin zij verklaart af te zien van de boedel van haar schoonmoeder Pietje Gerrits voor het bedrag van 125,00 gulden periode
omvang
1807 - 1808
1 stuk
 
0189-0192 Leggers van diakonie-eigendommen periode
omvang
1842 - 1968
2 omslagen, 2 delen
 
0189 Leggers van diakonie-eigendommen periode
omvang
1842 - 1883
1 omslag
 
0190 Legger van diakonie-eigendommen periode
omvang
1886 - 1911
1 deel
 
0191 Legger van diakonie-eigendommen periode
omvang
1912 - 1959
1 deel
 
0192 Leggers van de diakonie-eigendommen periode
omvang
1964 - 1968
1 omslag
 
0193 Akte van verpachting van het recht op de geoctroyeerde beurtvaart met de trekschuit no 1 tussen Dokkum en Stroobos en de huur van een stalling te Stroobos aan Klaas Hoedemaker te Dokkum periode
omvang
1850 - 1855
1 omslag
 
0194 Bewijs van eigendom van een graf (Oost D12) op het kerkhof van Aalsum periode
omvang
1936
1 stuk
 
0195 Overeenkomst met de Nederlandse Middenstandsbank te Dokkum betreffende het huren van een nachtkluis periode
omvang
1978
1 stuk

- - -  II.B.4.b. Kapitaal
 
0196 Stukken betreffende de legaten van diverse personen periode
omvang
1810 - 1949
1 omslag
 
0197 Akte van schuldbekentenis van de eigenaren van trekschepen tussen Dokkum en Stroobos, waaronder de diakonie, voor een geldlening aan Hendrik Boersma en Ibeltje Folkerts trekschippers te Dokkum, met aantekeningen van aflossing periode
omvang
1816 - 1821
1 stuk
 
0198 Legaat van Henrica Fockema, weduwe van Isaac Theodorus ter Brugge Hugenholtz te Den Haag, waarbij zij de diakonie een bedrag van f. 1000,00 nalaat, met bijlage periode
omvang
1876
1 omslag
 
0199 Stukken betreffende het beheer over het legaat van Sjoukje Weyenbergh-Gorter periode
omvang
1911 - 1912
1 omslag
 
0200 Notariële akte van schuldbekentenis met hypotheek ten laste van de erven van Edze Uilkes Dijkstra te Driesum, met bijlagen periode
omvang
1925
1 stuk
 
0201 Legaat van Johannes Bonifatius Kreeft te Dokkum, waarbij hij de diakonie f. 500,00 nalaat, om van de revenuen zijn graf en het graf van zijn zuster Metje Kreeft te onderhouden periode
omvang
1943
1 omslag
 
0202 Notariële akte van schudbekentenis met hypotheekstelling ten laste van Tjerk Kingma te Dokkum, met bijlagen periode
omvang
1952
1 omslag
 
0203 Notariële akten van schuldbekentenis van diverse personen en instellingen aan de diakonie periode
omvang
1952 - 1977
1 omslag
 
0204 Stukken betreffende de borgstelling voor een lening van Johannes Westerhof, met bijlagen periode
omvang
1966 - 1971
1 omslag
 
0205 Stukken betreffende de borgstelling voor een lening en schuldsanering aan de Raiffeisenbank te Murmerwoude voor Baarte Rottiné periode
omvang
1968 - 1972
1 omslag
 
0206 Onderhandse akte van schuldbekentenis van een renteloze lening aan B. Rottiné te Dokkum periode
omvang
z.j.
1 stuk

- - -  II.B.4.c. Gebouwen
 
0207 Akte van schenking van een deel van twee pondematen land onder Driesum door Gerardus en Christiaan Jacobs de Kleijn te Dokkum periode
omvang
1746
1 stuk
 
0208 Akte van aankoop van een woning aan de Torenstraat te Dokkum van Uijlkjen Overhart, huisvrouw van burgermeester Benjamin Bekius periode
omvang
1763
1 stuk
 
0209 Akte van aankoop van een kamer met loods aan de Molensteeg van de vroedsman Harmanus Bock periode
omvang
1766
1 stuk
 
0210 Akte van aankoop van de helft een woning aan de Stenendam van de Wees- en Armvoogdij van Dokkum periode
omvang
1772
1 stuk
 
0211 Akte van schenking van een huis naast het oude gasthuis door de magistraat van de stad Dokkum periode
omvang
1782
1 stuk
 
0212 Akte van verhuur door de diakonie en de armvoogdij van een woning met vier pondematen greidland op het Sijtse-leen onder Hantum aan Jan Cornelis te Hantum, met verklaring tot borgstelling van Klaas Cornelis en aantekeningen van betaling periode
omvang
1807 - 1813
1 stuk
 
0213 Verzoekschrift aan het Hof van Friesland betreffende toestemming tot de verkoop van twee woningen (wijk A 8 en wijk C115) periode
omvang
1810
1 stuk
 
0214 Akten van verhuur van woningen, met voorwaarden periode
omvang
1823- 1891
1 omslag
 
0215 Akte van ruiling tussen de diakonie en de armvoogdij van enige woningen aan de Legeweg en de Markt (wijk C 57, C 188 en een stuk grond achter C 187) met 2 huizen in het Druivenstraatje (wijk C 53 en 54 bestaande uit 6 woningen met bergplaats) periode
omvang
1833
1 stuk
 
0216 Akte van aankoop van het vijf/zesde gedeelte van een woning aan de Dijk (wijk C 58) van Baukje Pieters Bos, weduwe van Frans Franzes van der Werff te Dokkum periode
omvang
1834
1 stuk
 
0217 Register van opgave van geleverde bouwmaterialen, 1843 met aantekeningen van bedeling, 1845 - 1846 periode
omvang
1843 - 1846
1 katern
 
0218 Notariële akten van verkoop van een achttal woningen aan de Dijk (wijk D nr 58), de Stenendam (D177 en D 182), de Waagstraat (A 11), Hogepol (C 168), Kleine Oosterstraat (B 113), op de Fetze (A69) en de Groote Gasthuisstraat ( A54) te Dokkum, met bijlagen periode
omvang
1851 - 1852
1 omslag
 
0219 Akte van overdracht van een gedeelte van een stalling te Stroobos en de helft van een trekschip (no 1) in lijndienst tussen Dokkum en Stroobos aan Klaas Hoedemaker, grofsmid en trekschipper te Dokkum periode
omvang
1852
1 stuk
 
0220 Polis betreffende de opstalverzekering van het Gasthuis met inboedel en twee woningen tegen oorlogsschade periode
omvang
1942
1 stuk

- -  II.B.5. Financiële administratie


- - -  II.B.5.a Jaarrekeningen en begrotingen
 
0221-0226 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven

NB1. zie voor de jaarrekeningen 1795 - 1809 inv.nr. 0232
NB2. zie voor de jaarrekeningen 1849 - 1958 inv. nr. 0242-0246

periode
omvang
1825 - 1848, 1959 - 1995
6 omslagen
 
0221 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1825 - 1827
1 omslag
 
0222 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1828 - 1833, 1848
1 omslag
 
0223 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1834 - 1839
1 omslag
 
0224 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1840 - 1847
1 omslag
 
0225 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1959 - 1979
1 omslag
 
0226 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1979 - 1995
1 omslag
 
0227-0229 Begrotingen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1867 - 1926, 1961 - 1995
3 omslagen
 
0227 Begrotingen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1867 - 1926
1 omslag
 
0228 Begrotingen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1961 - 1979
1 omslag
 
0229 Begrotingen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1980 - 1995
1 omslag
 
0230 Accountantsrapporten inzake de administratie van de diakonie periode
omvang
1936 - 1958
1 omslag

- - -  II.B.5.b. Boekhouding
 
0231-0241 Kasboeken van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1783 - 1959
13 delen
 
0231 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1783 - 1795
1 deel
 
0232 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, tevens jaarrekeningen periode
omvang
1795 - 1809
1 deel
 
0233 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1809 - 1821
1 deel
 
0234 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1821 - 1832
1 deel
 
0235 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1833 - 1838
1 deel
 
0236 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1839 - 1848
1 deel
 
0237 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1848 - 1866
1 deel
 
0238 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1866 - 1871
1 deel
 
0239 kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1872 - 1878
1 deel
 
0240 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1938 - 1945
1 deel
 
0241 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1946 - 1959
1 deel
 
0242-0246 Grootboeken van ontvangsten en uitgaven, tevens jaarrekeningen periode
omvang
1849 - 1958
5 delen
 
0242 Grootboek van ontvangsten en uitgaven, tevens jaarrekeningen en begrotingen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1849 - 1856
1 deel
 
0243 Grootboek van ontvangsten en uitgaven, tevens jaarrekeningen en begrotingen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1857 - 1873
1 deel
 
0244 Grootboek van ontvangsten en uitgaven, tevens jaarrekeningen en begrotingen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1874 - 1900
1 deel
 
0245 Grootboek van ontvangsten en uitgaven, tevens jaarrekeningen en begrotingen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1901 - 1930
1 deel
 
0246 Grootboek van ontvangsten en uitgaven, tevens jaarrekeningen, 1931 - 1940 en register van jaarrekeningen, 1941 - 1958 periode
omvang
1931 - 1958
1 deel
 
0247 Kasbewijzen periode
omvang
1876 - 1877
1 omslag
 
0248-0250 Kasboeken van ontvangsten en uitgaven per post van de begroting periode
omvang
1890 - 1939
3 delen
 
0248 Kasboek van ontvangsten en uitgaven per post van de begroting periode
omvang
1890
1 katern
 
0249 Kasboek van ontvangsten en uitgaven per post van de begroting periode
omvang
1909 - 1918
1 deel
 
0250 Kasboek van ontvangsten en uitgaven per post van de begroting, lijst van hypotheeknemers (?), 1941 - 1959

.

periode
omvang
1934 - 1939
1 deel
 
0251-0252 Tabellarische kasboeken van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1960 - 1976
2 delen
 
0251 Tabellarisch kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1960 - 1971
1 deel
 
0252 Tabellarisch kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1971 - 1976
1 deel

- - -  II.B.5.c. Overige administratie
 
0253 Register van ontvangsten uit verhuur van woningen, grondpachten, obligaties en beurtvaarten periode
omvang
1763 - 1783
1 deel
 
0254-0257 Registers van ontvangsten uit collecten periode
omvang
1799 - 1958
4 delen
 
0254 Register van ontvangsten uit collecten periode
omvang
1799 - 1817
1 deel
 
0255 Register van ontvangsten uit collecten periode
omvang
1817 - 1869
1 deel
 
0256 Register van ontvangsten uit collecten periode
omvang
1870 - 1953
1 deel
 
0257 Register van ontvangsten uit collecten periode
omvang
1954 - 1958
1 deel
 
0258-0279 Registers van ontvangsten uit de verhuur van woningen periode
omvang
1807 - 1878
22 delen
 
0258 Register van ontvangsten uit de verhuur van woningen periode
omvang
1807 - 1808
1 deel
 
0259 Register van ontvangsten uit de verhuur van woningen periode
omvang
1809
1 deel
 
0260 Register van ontvangsten uit de verhuur van woningen periode
omvang
1810
1 deel
 
0262 Register van ontvangsten uit de verhuur van woningen periode
omvang
1811
1 deel
 
0261 Register van ontvangsten uit de verhuur van woningen periode
omvang
1811 - 1812
1 deel
 
0263 Register van ontvangsten uit de verhuur van woningen periode
omvang
1812 - 1813
1 deel
 
0264 Register van ontvangsten uit de verhuur van woningen periode
omvang
1813 - 1814
1 deel
 
0265 Register van ontvangsten uit de verhuur van woningen periode
omvang
1815 - 1817
1 deel
 
0266 Register van ontvangsten uit de verhuur van woningen periode
omvang
1816 - 1817
1 deel
 
0267 Register van ontvangsten uit de verhuur van woningen periode
omvang
1817 - 1818
1 deel
 
0268 Register van ontvangsten uit de verhuur van woningen periode
omvang
1819 - 1820
1 deel
 
0269 Register van ontvangsten uit de verhuur van woningen periode
omvang
1823 - 1824
1 deel
 
0270 Register van ontvangsten uit de verhuur van woningen periode
omvang
1824 - 1825
1 deel
 
0271 Register van ontvangsten uit de verhuur van woningen periode
omvang
1825 - 1826
1 deel
 
0272 Register van ontvangsten uit de verhuur van woningen periode
omvang
1826 - 1827
1 deel
 
0273 Register van ontvangsten uit de verhuur van woningen periode
omvang
1827 - 1828
1 deel
 
0274 Register van ontvangsten uit de verhuur van woningen periode
omvang
1828 - 1829
1 deel
 
0275 Register van ontvangsten uit de verhuur van woningen periode
omvang
1829 - 1830
1 deel
 
0276 Register van ontvangsten uit de verhuur van woningen periode
omvang
1830 - 1832
1 deel
 
0277 Register van ontvangsten uit de verhuur van woningen periode
omvang
1832 - 1836
1 deel
 
0278 Register van ontvangsten uit de verhuur van woningen periode
omvang
1833 - 1848
1 deel
 
0279 Register van ontvangsten uit de verhuur van woningen periode
omvang
1848 - 1878
1 deel
 
0280 Register van voorschotten op uitgaven, gedaan voor instellingen van weldadigheid buiten Dokkum, ten behoeve van de onderstandsdomicilie voor bedeelden binnen Dokkum periode
omvang
1837 - 1848
1 deel
 
0281 Kasboek van ontvangsten en uitgaven betreffende de fondsen uit de nalatenschap van Sjoukje Weyenbergh-Gorter te Arnhem ten behoeve van Aaltje en Jan Alle Gorter periode
omvang
1911 - 1931
1 deel
 
0282 Register van vrijwillige bijdragen periode
omvang
1927 - 1928
1 deel
 
0283 Registers van ontvangsten uit het busje in de kerk ten behoeve van de diakonie periode
omvang
1930- 1943
1 omslag
 
0284 Stukken betreffende aanslagen voor de belasting van de "Doode Hand" periode
omvang
1934 - 1936
1 omslag

III. Archief van de Kerkvoogdij


-  III.A. Stukken van algemene aard


- -  III.A.1. Notulen

 
0285-0295 Registers van notulen van vergaderingen periode
omvang
1798 - 1999
9 delen, 2 pakken
 
0285 Register van notulen van vergaderingen van de kerkmeesters, reglement van orde voor de eredienst, 1798, instructie voor de doodgravers, 1798 en instructie voor de kerkdienaars, 1799 periode
omvang
1798 - 1812
1 deel
 
0286 Register van notulen van vergadering van de kerkmeesters met instructie voor de kerkmeesters, 1811 periode
omvang
1812 - 1820
1 deel
 
0287 Register van notulen van vergaderingen van de kerkmeesters, van de kerkvoogden en notabelen, 1833 - 1854, rooster van leveranciers en werklieden betreffende opdrachten en leveranties aan de kerk, 1821 - 1828,register van verhuur van zitplaatsen, 1821 - 1829, rooster van aftreden voor de kerkvoogden, notabelen en diakenen, 1850 - 1859, instructie voor de organist, 1847, bijzondere instructie voor de koster en de voorzanger, 1847 en instructie voor de deurwachter aan het westeinde van de kerk periode
omvang
1821 - 1854
1 deel
 
0288 Register van notulen van vergaderingen van de kerkvoogden en van vergaderingen van kerkvoogden met de notabelen, rooster van aftreden van de kerkvoogden, notabelen en diakenen, 1854 - 1869, register van verhuur van zitplaatsen, 1855 - 1859

periode
omvang
1854 - 1864
1 deel
 
0289 Register van notulen van vergaderingen van de kerkvoogden en vergaderingen van kerkvoogden met notabelen

periode
omvang
1864 - 1894
1 deel
 
0290 Register van notulen van vergaderingen van de kerkvoogden en van kerkvoogden en notabelen, instructie voor de klokluider, 1919

periode
omvang
1895 - 1921
1 deel
 
0291 Register van notulen van vergaderingen van de kerkvoogden en van de kerkvoogden en notabelen

periode
omvang
1922 - 1963
1 deel
 
0292 Register van notulen van vergaderingen van de kerkvoogden en van kerkvoogden en notabelen

periode
omvang
1963 - 1970
1 deel
 
0293 Register van notulen van vergaderingen en van vergaderingen van de kerkvoogden en notabelen periode
omvang
1970 - 1985
1 deel
 
0294 Notulen van vergaderingen, met bijlagen periode
omvang
1984 - 1992
1 pak
 
0295 Notulen van vergaderingen, met bijlagen periode
omvang
1993 - 1999
1 pak

- -  III.A.2. Correspondentie

 
0296-0300 Ingekomen stukken periode
omvang
1813 - 1999
5 omslagen
 
0296 Ingekomen stukken periode
omvang
1813 - 1867
1 omslag
 
0297 Ingekomen stukken periode
omvang
1868 - 1980
1 omslag
 
0298 Ingekomen- en afschriften van verzonden stukken periode
omvang
1982 - 1987
1 omslag
 
0299 Ingekomen- en afschriften van verzonden stukken periode
omvang
1988 - 1992
1 pak
 
0300 Ingekomen- en afschriften van verzonden stukken periode
omvang
1993 - 1999
1 omslag
 
0301-0302 Registers van afschriften van verzonden stukken periode
omvang
1859 - 1949
2 delen
 
0301 Register van afschriften van verzonden stukken periode
omvang
1859 - 1912
1 deel
 
0302 Register van afschriften van verzonden stukken periode
omvang
1912 - 1933, 1948 - 1949
1 deel

-  III.B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen


- -  III.B.1. Organisatie en reglementering

 
0303 Reglement van orde voor de vergaderingen van de Commissie ter Naarsting der Kerkelijke Gebouwen, presentielijst bij de vergaderingen van de Commissie, 1799 - 1800 periode
omvang
1799
1 deel
 
0304 Plaatselijk reglement voor het College van de Kerkmeesters periode
omvang
1811
1 stuk
 
0305 Reglement op de administratie van de kerkelijke fondsen en kosten van den eredienst periode
omvang
1823
1 omslag
 
0306 Stukken betreffende de wijziging van het besluit van toezicht op het kerkelijk beheer der goederen en fondsen met aanpassingen op het plaatselijk reglement periode
omvang
1866 - 1870
1 omslag
 
0307 Plaatselijk (huishoudelijk) reglement voor het kiescollege periode
omvang
1867 - 1919
1 omslag
 
0308 Afschrift van het ontwerp van het besluit ter voorlopige organisatie van de Nederlandse Hervormde Kerk ten aanzien van het beheer der kerkelijke goederen en fondsen en van het toezicht daarop periode
omvang
1868
1 katern
 
0309 Plaatselijke reglementen op het beheer van de kerkelijke goederen en fondsen periode
omvang
1870 - 1923
1 omslag
 
0310 Stukken betreffende het verzoek van de kerkvoogdij om kostenloos te mogen te procederen tot invordering van de hoofdelijke omslag periode
omvang
1871
1 omslag
 
0311 Roosters van aftreden van kerkvoogden en notabelen periode
omvang
1896 - 1940
1 omslag
 
0312 Organisatorische afspraken, regelingen en instructies voor de kerkvoogdij van Dokkum periode
omvang
1992
1 omslag
 
0313 Plaatselijke reglement voor de berekening en heffing van de hoofdelijke omslag periode
omvang
z.j.
1 stuk

- -  III.B.2. Registratie van de kerkelijke bevolking

 
0314 Alfabetisch register van mannelijke lidmaten periode
omvang
1867 - 1880
1 deel
 
0315-0319 Registers van stemgerechtigde lidmaten periode
omvang
1867 - 1979
24 delen, 1 omslag
 
0315 Lijsten van stemgerechtigde lidmaten periode
omvang
1867 - 1929
1 omslag
 
0316 Registers van stemgerechtigde lidmaten periode
omvang
1923 - 1951
3 delen
 
0317 Registers van stemgerechtigde lidmaten periode
omvang
1952 - 1964
8 delen
 
0318 Registers van stemgerechtigde lidmaten periode
omvang
1964 - 1971
8 delen
 
0319 Registers van stemgerechtigde lidmaten periode
omvang
1972 - 1979
5 delen
 
0320 Lijsten van stemgerechtigde leden voor de verkiezingen van leden van het Kiescollege periode
omvang
1908 - 1909
1 omslag
 
0321 Akte van overeenkomst met de Stichting Mechanische Registratie en Administratie van de Hervormde Kerk betreffende de uitvoering van de kerkelijke incasso- en ledenadministratie periode
omvang
1957
1 stuk

- -  III.B.3. Predikantsplaats

 
0322 Stukken betreffende het predikantstraktement periode
omvang
1800 - 1938
1 omslag
 
0323 Stukken betreffende een geschil over onkosten met de Hervormde Gemeente van Langezwaag/ Kortezwaag inzake het beroep van ds A. Verwijs periode
omvang
1815 - 1817
1 omslag
 
0324 Leggers van inkomsten en rechten verbonden aan de predikantsplaatsen periode
omvang
1903 - 1990
1 omslag

- -  III.B.4. Personeel

 
0325 Akte van aanstelling van Mark Tjeerds Kooiboer en Tjeerd Marks Kooiboer tot kerkdienaars, met instructies periode
omvang
1799
1 stuk
 
0326 Instructies voor de kerkdienaar periode
omvang
begin 19e eeuw
1 omslag
 
0327 Instructies voor koster en voorzanger en de collecteur der stoel- en bankgelden periode
omvang
1832 - 1868
1 omslag
 
0328 Instructie voor de organist periode
omvang
19e eeuw
1 stuk
 
0329 Instructie voor de organist, met een aantekening van wijziging, 1935 periode
omvang
1916
1 stuk
 
0330 Akte van aanstelling van Johannes de Haan te Dokkum als huisbewaarder van de pastorie periode
omvang
1920
1 stuk
 
0331 Instructie voor de koster periode
omvang
1940
1 stuk
 
0332 Akte van aanstelling van J. Huisman te Dokkum tot koster, met instructie periode
omvang
1969
1 omslag
 
0333 Akten van aanstelling van S. Jagersma, Th. K. Tilstra en H. Hoogeveen als cantor-organist, met instructie periode
omvang
1976 - 1977
1 omslag
 
0334 Akte van aanstelling van Th.K. Tilstra te Dokkum tot cantor-organist periode
omvang
1981
1 stuk
 
0335 Akte van aanstelling van Pauline Visser te Wanswerd tot lerares godsdienstige vorming aan de basisscholen van Dokkum, met bijlagen periode
omvang
1988
1 omslag
 
0336 Akte van aanstelling van G. van der Zee- Bottema tot lerares godsdienstige vorming aan de openbare basisscholen te Dokkum periode
omvang
1989
1 stuk
 
0337 Akte van aanstelling van Arda de Boer- van Veen te Dokkum tot huiscatecheet van de S.O.W. gemeenten te Dokkum, met instructie periode
omvang
1990 - 1994
1 omslag
 
0338 Akte van aanstelling van E. Folkertsma-Dijkstra tot lerares godsdienstige vorming aan de basisscholen te Dokkum periode
omvang
1993
1 omslag
 
0339 Akte van aanstelling van Trijntje Hendrika de Vries-Smit tot kosteres, met instructie periode
omvang
1993
1 omslag
 
0340 Stukken betreffende de aanstelling van Auke de Boer te Kollumerzwaag als organist periode
omvang
1993
1 omslag
 
0341 Stukken betreffende een geschil over de inkomsten uit werktijden en keuken- en buffetexploitatie met kosteres F.G. Venema-Zeeders periode
omvang
1997 - 1998
1 omslag
 
0342 Akte van aanstelling van F.G. Venema-Zeeders tot kosteres, met instructie

Dit archiefbestanddeel is niet raadpleegbaar (wegens Akte van opneming).

periode
omvang
1999
1 stuk

- -  III.B.5. Beheer van eigendommen


- - -  III.B.5.a. Algemeen
 
0343 Legger van bezittingen en fondsen, register van ontvangsten uit verhuur van woningen, trekschuiten en grondpachten, met aantekeningen van betaling periode
omvang
1783 - 1794
1 deel
 
0344 Stukken betreffende roerende goederen (toga, bijbel, psalmborden e.d.) bij de uitvoering van de eredienst periode
omvang
1783 - 1905
1 omslag
 
0345 Stukken betreffende de verdeling van de eigendommen tussen de diverse kerkelijke genootschappen in Dokkum, 1798 - 1800 en een geschil met de kerkenraad betreffende de verantwoording van de jaarrekening, 1810 - 1811 periode
omvang
1798 - 1811
1 omslag
 
0346 Onderhandse overeenkomst met de wees- en armvoogdij betreffende de schenking van een stuk grond ter vergroting van de pastorietuin, en de plaatsing en het onderhoud van een schutting achter het Weeshuis periode
omvang
1825
1 stuk
 
0347 Legger van bezittingen en fondsen, met aantekening van een afgeloste geldlening, 1872 periode
omvang
1870
1 stuk
 
0348 Notariële akte van verkoop van enige percelen waarin is opgenomen het recht van overpad voor een perceel grond aan de Fetze ten behoeve van de kerk en begraafplaats periode
omvang
1889
1 stuk
 
0349 Legger van bezittingen en fondsen periode
omvang
1942
1 stuk
 
0350 Polissen van diverse verzekeringen periode
omvang
1973 - 1981
1 omslag

- - -  III.B.5.b. Kapitaal
 
0351 Notariële akte van geldlening aan Ype Klazes Vellinga en Geertje Hendriks Vlasma te Niawier, met bijlagen periode
omvang
1862
1 omslag
 
0352 Stuk betreffende een schenking van fl. 300,00 door A. Verwijs-Fockema te Dokkum periode
omvang
1871
1 stuk
 
0353 Aandelen van geldleningen ten behoeve van de restauratie van de kerk periode
omvang
1900 - 1932, 1950
1 omslag
 
0354 Notariële akte van geldlening aan Jacob Boersma te Dokkum, met bijlagen periode
omvang
1909 - 1913
1 omslag
 
0355 Legaat van Anna Ozinga-Boekhoudt te Dokkum waarin zij de kerkvoogdij fl. 1000,00 legateert, met bijlagen periode
omvang
1914 - 1917
1 omslag
 
0356 Legaat van Dieuwke Berghuis-de Boer te Dokkum waarin zij de kerkvoogdij fl. 500,00 legateert periode
omvang
1937
1 stuk
 
0357 Register van geldleningen opgemaakt in verband met de wet op de couponbelasting periode
omvang
1940
1 katern
 
0358 Notariële akte van schuldbekentenis aan J. Tanja-Nobel te Dokkum , met verklaring van afboeking als gift, 1971 periode
omvang
1969
1 stuk
 
0360 Notariële akte van schenking van een geldbedrag door Jan Anthony Nortier en Alyda van Lonkhuyzen te Dokkum periode
omvang
1990
1 stuk
 
0359 Legaat van Siebrigje Schregardus te Dokkum waarbij zij de kerkvoogdij al haar bezittingen legateert, met bijlagen, alsmede stukken betreffende het onderhoud van haar graf op de begraafplaats te Aalsum periode
omvang
1990 - 1993
1 omslag
 
0361 Akte van overeenkomst voor een geldlening van "Het Dokkumer Stadsfonds" ten behoeve van het multifunctionele centrum aan het kerkgebouw op de Markt periode
omvang
1998
1 stuk
 
0362 Legaat van Antje Zijlstra te Dokkum waarbij zij de kerkvoogdij een woning aan het Zuiderbolwerk 51 (kad. Dokkum A 3733) legateert, met bijlagen periode
omvang
1999
1 omslag

- - -  III.B.5.c. Kerkgebouw
 
0363 Instructies en voorwaarden voor het aanbesteden van het schoonmaken van de kerk periode
omvang
begin 19e eeuw
1 omslag
 
0364 Bestek en voorwaarden, met processen-verbaal van aanbestedingen en begrotingen, van onderhoudswerkzaamheden en reparaties aan kerk en beide pastoriëen periode
omvang
1816 - 1862
1 omslag
 
0365 Notariële akten van exploit waarbij de kerkvoogdij het Gemeentebestuur van Dokkum aansprakelijk stelt voor de schade die de toren kan aanrichten periode
omvang
1840 en 1907
1 omslag
 
0366 Lijst van intekening van vrijwillige bijdragen voor het verven van de banken en het herstellen van de kroonijzers, de preekstoel en het orgel in de kerk periode
omvang
1842
1 omslag
 
0367 Stukken betreffende voorstellen tot een geldlening ten behoeve van de restauratie van de kerk, met voorstellen van kerkvoogden en notabelen voor verbeteringen aan de kerk periode
omvang
1856 - 1861
1 omslag
 
0368 Verklaring van erfdienstbaarheid van lichtschepping voor de Hervormde Kerk door K.S. Bakkers voor zijn pand aan de Fetze te Dokkum periode
omvang
1882
1 omslag
 
0369 Stukken betreffende de aanschaf van kerkkachels, met tekening periode
omvang
1887
1 omslag
 
0370 Intekenlijst van vrijwillige bijdragen voor de reparatiewerkzaamheden aan de kerk periode
omvang
1927
1 katern
 
0372 Bouwtekeningen behorende bij de restauraties van de bintgewelven periode
omvang
1931 - 1932
1 omslag
 
0371 Bestek en voorwaarden betreffende de restauraties aan de kerk periode
omvang
1931 - 1935
1 omslag
 
0373 Stukken betreffende de restauratie aan de kerk periode
omvang
1932 - 1937
1 omslag
 
0374 Ingekomen- en minuten van verzonden stukken betreffende de restauratie van de kerk periode
omvang
1957 - 1968
1 omslag
 
0375 Rapport inzake de houtaantasting in de kerk periode
omvang
ca. 1958
1 stuk
 
0376 Stukken betreffende de verwarming in de kerk periode
omvang
1958 - 1968
1 omslag
 
0377 Bouwtekeningen ten behoeve van de restauratie van de kerk periode
omvang
1959 - 1968
1 omslag
 
0378 "Memorandum van de voorbereidingen" van de restauratie van de kerk door kerkvoogd J. de Boer periode
omvang
1962
1 katern
 
0379 Begrotingen betreffende de restauratie van de kerk periode
omvang
1962 - 1968
1 omslag
 
0380 Foto-album betreffende de restauratie van de kerk periode
omvang
1964 - 1968
1 deel
 
0381 Foto's van de restauratie van de kerk

NB. Hierbij mogelijk ook foto's van de restauratie uit 1932-1935.

periode
omvang
1964 - 1968
1 omslag
 
0382 Wekelijkse staten van gemaakte kosten door de aannemer ten behoeve van de restauratie van de kerk periode
omvang
1964 - 1968
1 pak
 
0383 Akte van schuldbekentenis met hypotheekstelling van de Coöperatieve Raiffeisenbank "Dokkum en Omstreken" ten behoeve van de restauratie van de kerk periode
omvang
1965
1 stuk
 
0384 Maandelijkse staten van gemaakte kosten door de architect ten behoeve van de restauratie van de kerk periode
omvang
1965 - 1968
1 pak
 
0385 Notulen van de bouwvergaderingen betreffende de restauratie aan de kerk periode
omvang
1965 - 1968
1 omslag
 
0386 Voorschotbankboekje ten behoeve van de restauratie van de kerk, met bijlagen periode
omvang
1965 - 1972
1 deel
 
0387 Jaarlijkse staten van gemaakte kosten van de restauratie van de kerk, met bijlagen periode
omvang
1966 - 1968
1 omslag
 
0388 Foto's van het interieur van de kerk periode
omvang
1967
1 omslag
 
0389 Stuk betreffende de verhoging van de subsidie van de Gemeente Dokkum ten behoeve van de restauratie van de kerk, met begroting periode
omvang
1967
1 stuk
 
0390 Receptieboek ter gelegenheid van de ingebruikname van de gerestaureerde kerk periode
omvang
1968
1 deel
 
0391 Stukken betreffende de installatie van een akoestische voorziening voor de verbetering van de verstaanbaarheid voor slechthorenden periode
omvang
1968 - 1970
1 omslag
 
0392 Gastenboek periode
omvang
1969 - 1974
1 deel
 
0393 Gastenboek periode
omvang
1974 - 1977
1 deel
 
0394 Inspectierapporten betreffende kerk, consistorie en kosterij met meerjarige onderhoudsprogramma`s van de Stichting Monumentenwacht Friesland, 1992 - 2001 periode
omvang
1995
1 omslag
 
0395 Intekenlijst voor de aanleg van kerktelefoon periode
omvang
z.j.
1 stuk

- - -  III.B.5.d. Overige gebouwen
 
0396 Akte van aankoop van een stuk muur aan de achterzijde van de pastorie, door ds de Haan bewoond, van Lyckle van der Nagel en Antje Eiberts, bakkers te Dokkum periode
omvang
1807
1 stuk
 
0397 Akte van aankoop van de helft van een muur in de tuin tussen de pastorie (kad. Dokkum A 1368) en het huis van Antonius Baijlé aan Op de Fetze (wijk A 47a) periode
omvang
1836
1 stuk
 
0398 Notariële akte van verkoop van een woning met tuin (wijk C 171) aan Jacob Bleeker te Dokkum, met bijlage periode
omvang
1839
1 stuk
 
0399 Toestemming tot de aankoop van een woning wijk A 3 (kad. Dokkum A 35) voor gebruik als pastorie periode
omvang
1839
1 stuk
 
0400 Acte van redres van het kostershuis (kad. Dokkum A 333) van de diakonie aan de kerkvoogdij periode
omvang
1860
1 stuk
 
0401 Stukken betreffende de verbouw van de kosterswoning en het cathechisatielokaal periode
omvang
1907
1 omslag
 
0402 Notariële akte van verkoop van een perceel tuingrond aan de Grote Breedstraat (kad. Dokkum A 1864) aan de fa. J. Raadsma te Dokkum periode
omvang
1913
1 stuk
 
0403 Akte van schuldbekentenis met hypotheekstelling van de Coöperatieve Boerenleenbank "Betterwird" ten behoeve van de pastorie aan het Zuiderbolwerk periode
omvang
1963
1 stuk
 
0404 Notariële akte van aankoop van een huis met erf aan Op de Fetze 6 (kad. Dokkum A 2116) van de familie Douwes, met retroaktum, 1924 periode
omvang
1968
1 omslag
 
0405 Bestek en voorwaarden voor de verbouw van de kosterswoning aan Op de Fetze 6, met bijlagen periode
omvang
1969
1 omslag
 
0406 Stukken betreffende de aanschaf van een centrale verwarmingsinstallatie in de pastorie aan Op de Fetze, met tekening periode
omvang
1970 - 1971
1 omslag
 
0407 Notariële akte van aankoop van het gebouw "Rehoboth" aan het Grootdiep te Dokkum met bijbehorende steeg (kad. Dokkum A 2928 en 3161) van de evangelisatievereniging "Rehoboth" periode
omvang
1971
1 stuk
 
0408 Tekeningen betreffende verbouwingen aan de pastorie op het Zuiderbolwerk 61 periode
omvang
1971
1 omslag
 
0409 Akten van verhuur van de "kosterij" aan Op de Fetze 2 te Dokkum aan diversen periode
omvang
1973 - 1979
1 omslag
 
0410 Overeenkomst tot het vestigen van zakelijk recht in het kader van de Belemmeringswet Privaatrecht met de Gemeente Dokkum ten behoeve van de aanleg van riolering in het Zuiderbolwerk (kad. Dokkum A 3026) periode
omvang
1977
1 stuk
 
0411 Stukken betreffende de verkoop van het gebouw "Rehoboth" aan het Grootdiep (kad. Dokkum A 2928) aan het gospelkoor "Joy for People"te Dokkum periode
omvang
1982 - 1983
1 omslag
 
0412 Stukken betreffende de verbouwing van "de kosterij" aan Op de Fetze (kad.Dokkum A 2457) tot ontmoetings- en vergaderruimte, met tekeningen periode
omvang
1985 - 1987
1 omslag
 
0413 Akte van verhuur van de pastorie Op de Fetze 2 aan K. Th. Holwerda te Dokkum periode
omvang
1988
1 stuk
 
0414 Overeenkomst betreffende het gebruik van de deur in de scheidingsmuur in de steeg tussen de pastorie Op de Fetze 2 en de voormalige school aan Op de Fetze 4 van de Woningbouwvereniging "de Bouwvereniging" als vluchtroute bij calamiteiten periode
omvang
1989
1 stuk
 
0415 Notariële akte van verkoop van de pastorie Op de Fetze 2 met erf, steeg en grond (kad. Dokkum A 3351) aan J. Zeyl en D.C. de Boer te Dokkum, met bijlagen periode
omvang
1992
1 stuk
 
0416 Stukken betreffende de verkoop van een woonhuis Op de Fetze 6 met zolder boven de werkplaats van het belendend pand (kad. Dokkum A 2116 en 2117) met erfdienstbaarheid, met retroactum periode
omvang
1993
1 omslag
 
0417 Stukken betreffende de nieuwbouw van een aanbouw "het uitnodigend huis" van de kerk periode
omvang
1998 - 2000
1 omslag
 
0418 Stukken betreffende de verkoop van de pastorie aan het Zuiderbolwerk 99 (kad. Dokkum A 3026) te Dokkum periode
omvang
1999
1 omslag

- - -  III.B.5.d. Zitplaatsen
 
0419-0427 Leggers van verhuurde banken en zitplaatsen periode
omvang
1719 - 1927
9 delen
 
0419 Legger van verhuurde banken en zitplaatsen in de kerk, 1720 - 1741, kasboek van ontvangsten uit de verhuur van zitplaatsen. 1726 - 1741, reglement op de vrouwenzitplaatsen, 1719 periode
omvang
1719 - 1741
1 deel
 
0420 Legger van verhuurde banken en zitplaatsen, tevens kasboek van ontvangsten uit de verhuur van zitplaatsen

Dit archiefbestanddeel is niet aanwezig (wegens Berust ter plaatse).

periode
omvang
1719 - 1798
1 deel
 
0421 Legger van verhuurde banken en zitplaatsen, 1798, tevens kasboek van ontvangsten uit verhuur van banken en zitplaatsen periode
omvang
1798 - 1828
1 deel
 
0422 Legger van verhuurde banken en zitplaatsen, 1820, tevens kasboek van ontvangsten uit verhuur van banken en zitplaatsen periode
omvang
1819 - 1840
1 deel
 
0423 Legger van verhuurde banken en zitplaatsen, 1840. tevens kasboek van ontvangsten uit verhuur van banken en zitplaatsen, 1840 - 1860 periode
omvang
1840 - 1860
1 deel
 
0424 Legger van verhuurde banken, tevens kasboek van ontvangsten uit verhuur van banken periode
omvang
1863 - 1890
1 deel
 
0425 Legger van verhuurde banken, tevens kasboek van ontvangsten uit verhuur van banken periode
omvang
1864 - 1890
1 deel
 
0426 Legger van verhuurde banken en zitplaatsen periode
omvang
1915 - 1919
1 deel
 
0427 Leggers van verhuurde banken en zitplaatsen, met bedragen van verhuur periode
omvang
1920 - 1927
1 deel
 
0428 Stukken betreffende de verkoop van zitplaatsen periode
omvang
1818 - 1872
1 omslag
 
0429 Stukken betreffende de verhuur van zitplaatsen periode
omvang
1829 - 1872
1 omslag
 
0430 Akte van borgstelling voor de goede en deugdelijke invordering en verantwoording van de bank- en stoelgelden periode
omvang
1834
1 stuk
 
0431 Reglement op de zitplaatsen voor vrouwen (vernieuwd) periode
omvang
1836
1 stuk
 
0432 Lijst van ontvangsten uit de verhuur van banken en zitplaatsen, met kasbewijzen periode
omvang
1839 - 1840
1 omslag
 
0433-0437 Kasboeken van ontvangsten uit verhuur van banken en zitplaatsen periode
omvang
1860 - 1964
5 delen
 
0433 Kasboek van ontvangsten uit verhuur van banken en zitplaatsen periode
omvang
1860 - 1883
1 deel
 
0434 Kasboek van ontvangsten uit verhuur van banken en zitplaatsen, 1884 - 1903, legger van de verhuur van de banken en zitplaatsen, 1904 - 1905 periode
omvang
1884 - 1905
1 deel
 
0435 Kasboek van ontvangsten uir verhuur van banken en zitplaatsen periode
omvang
1933 - 1954
1 deel
 
0436 Kasboek van ontvangsten uit verhuur van banken en zitplaatsen, met aantekeningen van ontvangsten per kwartaal, 1947 - 1952 periode
omvang
1947 - 1964
1 deel
 
0437 Kasboek van ontvangsten uit verhuur van banken en zitplaatsen periode
omvang
1955 - 1964
1 deel
 
0438 Register van ontvangsten per kwartaal uit verhuur van banken en zitplaatsen periode
omvang
1928 - 1963
1 deel
 
0439 Plattegrond van de kerk betreffende de zitplaatsverdeling

Dit archiefbestanddeel is niet aanwezig (wegens Berust ter plaatse).

periode
omvang
1954
1 stuk

- -  III.B.6. Orgel

 
0440 Stukken betreffende een geschil tussen kerkenraad en kerkmeesters over het gebruik van het orgel periode
omvang
1808
1 omslag
 
0441 Bestekken met voorwaarden voor onderhoud en reparatie aan het orgel, met bijlagen periode
omvang
1844 - 1931
1 omslag
 
0442 Stukken betreffende de restauratie/ aankoop van een (nieuw) orgel en de restauratie van de orgelkas en galerij, met tekening periode
omvang
1962 - 1984
1 omslag
 
0443 Stukken betreffende de bouw van het nieuwe Flentrop-orgel in de bestaande kassen van het oude orgel periode
omvang
1979 - 1982
1 omslag
 
0444 Composities voor een kerkorgel door de organist J.N. van der Water te Dokkum

NB. Meditatie op het koraal

periode
omvang
z.j.
1 omslag

- -  III.B.7. Begraafplaats

 
0445 Instructies van het stadsbestuur aan de doodgravers van de stad Dokkum periode
omvang
1794
1 stuk
 
0446 Lijsten van het per grafeigenaar te betalen bedrag wegens het ophogen en vloeren van graven op het kerkhof periode
omvang
1825
1 omslag
 
0447 Stukken betreffende de overname van het kerkhof door het stadsbestuur periode
omvang
1829
1 omslag
 
0448 Bewijzen van eigendom van 2 graven op de algemene begraafplaats van de gemeente Dokkum onder Dantumawoude op naam van Sijke Ytsma periode
omvang
1922
1 omslag
 
0449 Plattegrond van de Grote Kerk met daarop een overzicht van de plaats der graven met vermelding van de begravenen, jaartal en maten van de grafstenen in de kerk periode
omvang
z.j.
1 stuk
 
0450 Reglement op het beheer en instandhouding van het kerkhof van de Hervormde Gemeente te Dokkum, met bijlage periode
omvang
1986
1 stuk

- -  III.B.8. Financiële administratie


- - -  III.B.8.a. Jaarrekeningen en begrotingen
 
0451-0462 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1798 - 1999
6 delen, 6 omslagen
 
0451 Register van jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1798 - 1809
1 deel
 
0452 Register van jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1809 - 1812
1 deel
 
0453 Register van jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1812 - 1818
1 deel
 
0454 Register van jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1818 - 1825
1 deel
 
0455 Register van jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1826 - 1849
1 deel
 
0456 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven, met bijlagen periode
omvang
1850 - 1859
1 omslag
 
0457 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1860 - 1879
1 omslag
 
0458 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1880 - 1906
1 omslag
 
0459 Register van jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1907 - 1932
1 deel
 
0460 Register van jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1933 - 1958
1 deel
 
0461 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1959 - 1978
1 omslag
 
0462 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven, met bijlagen periode
omvang
1979 - 1999
1 pak
 
0463-0466 Begrotingen van ontvangsten en uitgaven

N.B. Ontbreekt: 1853, 1900, 1945 - 1960, 1968 - 1969, 1975.

periode
omvang
1826 - 1999
4 omslagen
 
0463 Begrotingen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1826 - 1872
1 omslag
 
0464 Begrotingen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1873 - 1944
1 omslag
 
0465 Begrotingen van ontvangsten en uitgaven

Dit archiefbestanddeel is niet aanwezig (wegens (voorlopig) onbekende redenen).

periode
omvang
1961 - 1980
1 omslag
 
0466 Begrotingen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1979 - 1999
1 omslag
 
0467 Jaarrekeningen betreffende de hoofdelijke omslag, met bijlagen periode
omvang
1859 - 1938
1 omslag

- - -  III.B.8.b. Boekhouding
 
0468-0478 Kasbewijzen periode
omvang
1799 - 1857
11 omslagen
 
0468 Kasbewijzen

Dit archiefbestanddeel is niet raadpleegbaar (wegens Slechte materiële staat).

periode
omvang
1799 - 1803
1 omslag
 
0469 Kasbewijzen

Dit archiefbestanddeel is niet raadpleegbaar (wegens Slechte materiële staat).

periode
omvang
1804 - 1807
1 omslag
 
0470 Kasbewijzen

Dit archiefbestanddeel is niet raadpleegbaar (wegens Slechte materiële staat).

periode
omvang
1809 - 1813
1 omslag
 
0471 Kasbewijzen

Dit archiefbestanddeel is niet raadpleegbaar (wegens Slechte materiële staat).

periode
omvang
1814 - 1818
1 omslag
 
0472 Kasbewijzen

Dit archiefbestanddeel is niet raadpleegbaar (wegens Slechte materiële staat).

periode
omvang
1819 - 1823
1 omslag
 
0473 Kasbewijzen

Dit archiefbestanddeel is niet raadpleegbaar (wegens Slechte materiële staat).

periode
omvang
1824 - 1828
1 omslag
 
0474 Kasbewijzen

Dit archiefbestanddeel is niet raadpleegbaar (wegens Slechte materiële staat).

periode
omvang
1829 - 1833
1 omslag
 
0475 Kasbewijzen

Dit archiefbestanddeel is niet raadpleegbaar (wegens Slechte materiële staat).

periode
omvang
1834 - 1838
1 omslag
 
0476 Kasbewijzen periode
omvang
1839 - 1841
1 omslag
 
0477 Kasbewijzen periode
omvang
1846 - 1850
1 omslag
 
0478 Kasbewijzen periode
omvang
1857
1 omslag
 
0479-0483 Kasboeken van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1850 - 1938
5 delen
 
0479 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1850 - 1860
1 deel
 
0480 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1861 - 1894
1 deel
 
0481 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1894 - 1910
1 deel
 
0482 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1918 - 1931
1 deel
 
0483 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1931 - 1938
1 deel
 
0484-0493 Tabellarische kasboeken van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1951 - 1973
10 delen
 
0484 Tabellarisch kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1951 - 1959
1 deel
 
0485 Tabellarisch kasboek van ontvangsten periode
omvang
1960 - 1963
1 deel
 
0486 Tabellarisch kasboek van uitgaven periode
omvang
1960 - 1965
1 deel
 
0487 Tabellarisch kasboek van ontvangsten periode
omvang
1963 - 1965
1 deel
 
0488 Tabellarisch kasboek van uitgaven periode
omvang
1965 - 1969
1 deel
 
0489 Tabellarisch kasboek van ontvangsten periode
omvang
1966 - 1969
1 deel
 
0490 Tabellarisch kasboek van ontvangsten periode
omvang
1969
1 deel
 
0491 Tabellarisch kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1970 - 1971
1 deel
 
0492 Tabellarisch kasboek van ontvangsten periode
omvang
1972
1 deel
 
0493 Tabellarisch kasboek van uitgaven periode
omvang
1973
1 omslag

- - -  III.B.8.c. Overige administratie
 
0494-0495 Spaarbankboekjes periode
omvang
1847 - 1895
2 delen
 
0494 Spaarbankboekje periode
omvang
1847 - 1891
1 deel
 
0495 Spaarbankboekje periode
omvang
1891 - 1895
1 deel
 
0496-0498 Kohieren van hoofdelijke omslag periode
omvang
1864 - 1958
3 omslagen
 
0496 Kohieren van de hoofdelijke omslag periode
omvang
1864 - 1891
1 omslag
 
0497 Kohieren van de hoofdelijke omslag periode
omvang
1892 - 1922
1 omslag
 
0498 Kohieren van de hoofdelijke omslag, met bijlagen periode
omvang
1923 - 1958
1 omslag
 
0499 Processen-verbaal betreffende bezwaren van lidmaten tegen de aanslag van de hoofdelijke omslag periode
omvang
1868 - 1883
1 omslag
 
0500-0501 Registers van vrijwillige bijdragen ter verhoging van de predikantstraktementen periode
omvang
1900 - 1905
2 delen
 
0500 Register van vrijwillige bijdragen ter verhoging van het predikantstraktement periode
omvang
1900 - 1903
1 deel
 
0501 Register van vrijwillige bijdragen ter verhoging van het predikantstraktement, legger van verhuurde banken en zitplaatsen, 1903 periode
omvang
1903 - 1905
1 deel
 
0503 Lijsten van vrijwillige bijdragen voor het fonds voor de eredienst periode
omvang
1931 - 1933
1 omslag
 
0502 Kasboek van ontvangsten en uitgaven van het catechisatiefonds periode
omvang
1931 - 1934
1 deel
 
0504 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven van het restauratiefonds periode
omvang
1966 - 1967
1 omslag
 
0505 Spaarbankboekje ten behoeve van de uitbreiding van het pastoraat periode
omvang
1969 - 1975
1 deel

IV. Archief van het College van Notabelen


-  IV.1. Stukken van algemene aard


- -  IV.1.a. Notulen

 
0506-0507 Registers van notulen van vergaderingen periode
omvang
1869 - 1959
2 delen
 
0506 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
1869 - 1911
1 deel
 
0507 Register van notulen van vergaderingen, rooster van aftreden, 1953 - 1963 periode
omvang
1940 - 1959
1 deel

-  IV.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen


- -  IV.2.a. Organisatie en reglementering

 
0508 Plaatselijk reglement van orde voor de vergaderingen van het College van Notabelen periode
omvang
1861
1 omslag
 
0509 Processen-verbaal van de stemmingen voor de verkiezingen van notabelen periode
omvang
1873 - 1940
1 omslag

V. Gedeponeerde archieven


-  V.A. Nederlands Hervormde Evangelisatievereniging "Rehoboth"


- -  V.A.1. Stukken van algemene aard


- - -  V.A.1.a. Notulen
 
0510-0517 Registers van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1920 - 1970
8 delen
 
0510 Register van notulen van bijeenkomsten, tevens jaarverslagen periode
omvang
1920 - 1922
1 deel
 
0511 Register van notulen van bijeenkomsten, tevens jaarverslagen, 1926 - 1930 periode
omvang
1926 - 1934
1 deel
 
0512 Register van notulen van bijeenkomsten, rooster van aftreden van bestuursleden, 1936 - 1945 periode
omvang
1934 - 1939
1 deel
 
0513 Register van notulen van bijeenkomsten, rooster van aftreden van bestuursleden, 1940 - 1949 periode
omvang
1939 - 1942
1 deel
 
0514 Register van notulen van bijeenkomsten, rooster van aftreden van bestuursleden periode
omvang
1942 - 1947
1 deel
 
0515 Register van notulen van bijeenkomsten, rooster van aftreden van bestuursleden, 1948 - 1965, rooster van aftreden van de leden van de financiële commissie, 1949 - 1961 periode
omvang
1947 - 1958
1 deel
 
0516 Register van notulen van bijeenkomsten, rooster van aftreden van bestuursleden, 1959 - 1969, rooster van aftreden van de leden van de financiële commissie, 1959 - 1964 periode
omvang
1958 - 1962
1 deel
 
0517 Register van notulen van bijeenkomsten, tevens jaarverslagen, 1965, 1967 - 1969 periode
omvang
1965 - 1970
1 deel
 
0518-0526 Registers van jaarverslagen periode
omvang
1931 - 1966
9 omslagen
 
0518 Register van jaarverslagen periode
omvang
1931 - 1934
1 katern
 
0519 Register van jaarverslagen periode
omvang
1935 - 1937
1 katern
 
0520 Register van jaarverslagen periode
omvang
1938 - 1939
1 katern
 
0521 Register van jaarverslagen periode
omvang
1940 - 1945
1 katern
 
0522 Register van jaarverslagen periode
omvang
1945 - 1949
1 katern
 
0523 Register van jaarverslagen periode
omvang
1949 - 1952
1 katern
 
0524 Register van jaarverslagen periode
omvang
1952 - 1956
1 katern
 
0525 Register van jaarverslagen periode
omvang
1956 - 1962
1 katern
 
0526 Jaarverslag periode
omvang
1966
1 stuk
 
0527 Notulen van de vergadering van de Evangelisatiecommissie met het bestuur van de hervormde evangelisatievereniging "Rehoboth" van 10 september 1942, met instructie voor de voorganger periode
omvang
1942
1 katern
 
0528 Presentielijsten behorende bij algemene leden- en jaarvergaderingen periode
omvang
1955 - 1961
1 katern
 
0529 Register van notulen van bijeenkomsten van bestuursleden met de rechtszinnige kerkenraadsleden van de Hervormde Gemeente Dokkum periode
omvang
1965 - 1969
1 deel

- - -  V.A.1.b. Correspondentie
 
0531, 0533 Registers op de ingekomen stukken periode
omvang
1921 - 1958
2 katerns
 
0531 Register op de ingekomen stukken

periode
omvang
1921 - 1956
1 katern
 
0533 Register op de ingekomen stukken

periode
omvang
1956 - 1958
1 katern
 
0530, 0532 Ingekomen stukken periode
omvang
1940 - 1971
2 omslagen
 
0530 Ingekomen stukken

N.B. De stukken zijn genummerd van 1- 175

periode
omvang
1921 - 1939
1 omslag
 
0532 Ingekomen stukken

N.B. Ingekomen stukken zijn genummerd van no. 177 - 509 over de periode 1940 - 1958. Daarna zijn de stukken niet meer genummerd

periode
omvang
1940 - 1971
1 omslag

- -  V.A.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen


- -  V.A.2.a. Organisatie en reglementering

 
0534 Statuten en huishoudelijk reglement periode
omvang
1923 - 1928
1 omslag
 
0535 Statuten en huishoudelijk reglement van de Hervormde Evangelisatievereniging "Rehoboth" periode
omvang
1938 - 1947
1 omslag
 
0536 Stukken afkomstig van sollicitanten naar de functie van evangelist/voorganger periode
omvang
1945
1 omslag
 
0537 Rapport betreffende een onderzoek naar een nieuwe structuur voor de Hervormde Gemeente Dokkum en omgeving in de relatie tussen rechtzinnig/ vrijzinnig hervormd door H.M.J. Wagenaar periode
omvang
1954
1 stuk
 
0538 Overeenkomsten tussen de Hervormde Gemeente en de Evangelisatievereniging Rehoboth" en de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden (VVH) betreffende de benoeming van rechtzinnige en vrijzinnige predikanten periode
omvang
1958 - 1964
1 omslag
 
0539 Stukken betreffende de geschillen in de verhoudingen tussen ds Zonnenberg en de rechtzinnige modaliteit en de verhouding tussen de kerkenraad en het rechtzinnige en vrijzinnige gedeelte van de gemeente periode
omvang
1961 - 1962
1 omslag
 
0540 Geluidsband van de laatste eredienst in het gebouw "Rehoboth" (8 december 1968) en van de eredienst bij de opheffing van de vereniging tijdens het vijftig jarig bestaan op 30 januari 1970 periode
omvang
1968 - 1970
1 omslag
 
0541 Stukken betreffende de geschiedenis van het 50-jarig bestaan van de Hervormde Evangelisatie Vereniging "Rehoboth" door T. Liezenberg periode
omvang
1970
1 omslag
 
0542 Stukken betreffende een voorstel tot opheffing van de Hervormde Evangelisatie Vereniging "Rehoboth" en de overdracht van het gebouw "Rehoboth" aan de kerkvoogdij periode
omvang
1971
1 omslag

- - -  V.A.2.b. Ledenadministratie
 
0543 Ledenlijsten periode
omvang
1952 - 1960
1 omslag
 
0544 Ledenlijst periode
omvang
1953 - 1960
1 deel

- - -  V.A.2.c. Onroerende goederen

- - - - V.A.2.c.1. Het gebouw
 
0545 Bestek en voorwaarden voor het verbouwen van een pakhuis aan de Steenhouwerssteeg tot een vergaderlokaal, met tekening periode
omvang
1924
1 omslag
 
0546 Polissen voor diverse verzekeringen van het gebouw "Rehoboth" periode
omvang
1927 - 1964
1 omslag
 
0547 Notariële akte van wijziging van tenaamstelling van het gebouw "Rehoboth" (kad. Dokkum A 2928) en een huis met twee woningen en erf aan de Dijk (kad. Dokkum A 2938 en 2034) van de Vereniging Nederlands Hervormde Mannenvereniging in "Nederlandse Hervormde Evangelisatie Vereniging Rehoboth" periode
omvang
1939
1 stuk
 
0548 Stuk betreffende het voorstel om het gebouw "Rehoboth" voor het symbolische bedrag van Fl. 1,00 over te dragen aan de kerkvoogdij periode
omvang
1969
1 stuk
 
0549 Notariële akte van verkoop van het gebouw "Rehoboth" aan het Grootdiep (kad. Dokkum A 2928 en 3161) aan de kerkvoogdij periode
omvang
1971
1 stuk
 
0550 Zakje bevattende de 4 kwartjes ontvangen van de kerkvoogdij voor de verkoop van het gebouw "Rehoboth" periode
omvang
1971
1 omslag

- - - - V.A.2.c.2. Overige
 
0551 Notariële akte van aankoop van een pakhuis met erf aan het Grootdiep plaatselijk bekend als Nieuwebuurt 1 (kad. Dokkum A 2106) periode
omvang
1924
1 stuk
 
0552 Polissen tegen brandschade van het gebouw met inboedel Nieuwebuurt 1, met aantekeningen van wijzigingen periode
omvang
1924 - 1951
1 omslag
 
0553 Notariële akte van verkoop van een pand met twee woningen met erf aan de Dijk (kad. Dokkum A 2938 en 2034), met retroaktum, 1905 periode
omvang
1937
1 stuk

- - -  V.A.2.d. Financiële administratie
 
0554 Notariële akte van geldlening en schenking van en door Siemen Bouma, sigarenfabrikant te Dokkum, met bijlage periode
omvang
1924 - 1962
1 omslag
 
0555 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1927 - 1958
1 omslag
 
0556 Kasboek van ontvangsten van vrijwillige bijdragen periode
omvang
1946 - 1962
1 deel
 
0557-0559 Tabellarische kasboeken van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1949 - 1970
3 delen
 
0557 Tabellarische kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1949 - 1956
1 deel
 
0558 Tabellarische kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1957 - 1968
1 deel
 
0559 Tabellarische kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1969 - 1970
1 deel
 
0560 Register van ontvangsten van maandelijkse vrijwillige bijdragen periode
omvang
1957 - 1962
1 deel
 
0561 Jaarrekening en begroting van de jeugdraad periode
omvang
1973 - 1974
1 stuk

-  V.B. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden


- -  V.B.1. Stukken van algemene aard


- - -  V.B.1.a. Notulen
 
0562-0566 Registers van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1945 - 1994
4 delen, 1 omslag
 
0562 Register van notulen van bijeenkomsten, tevens jaarverslagen, rooster van aftreden van bestuursleden, 1945 - 1962 en statuten, 1946 periode
omvang
1945 - 1952
1 deel
 
0563 Register van notulen van bijeenkomsten, rooster van aftreden van bestuursleden, 1954 - 1963 periode
omvang
1952 - 1956
1 deel
 
0564 Notulen van bijeenkomsten

NB. Hierin ook de notulen van de bijeenkomst van 8 november 1951

periode
omvang
1955 - 1971
1 omslag
 
0565 Register van notulen van bijeenkomsten, tevens jaarverslagen periode
omvang
1971 - 1982
1 deel
 
0566 Register van notulen van bijeenkomsten, tevens jaarverslagen periode
omvang
1982 - 1994
1 deel
 
0567 Jaarverslagen periode
omvang
1952 - 1972
1 omslag
 
0568 Notulen van vergaderingen betreffende het verlengen van de overeenkomst uit 1958 tussen de beide modaliteiten der Hervormde Gemeente Dokkum inzake benoeming en traktement van predikanten en samenstelling van colleges en besturen, met bijlagen periode
omvang
1962 - 1963
1 omslag
 
0569 Notulen van de vergadering van de kerkenraad van de Vrijzinnig Hervormden met de kerkenraad van de Verenigde Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente op 7 april 1970 periode
omvang
1970
1 stuk

- - -  V.B.1.b. Correspondentie
 
0570 Ingekomen- en minuten van verzonden stukken

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
1945 - 1994
1 omslag

- -  V.B.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen


- - -  V.B.2.a. Organisatie en reglementering
 
0571 Reglement van de Vrijzinnige Kerkelijke Kiesvereniging "Hervorming" te Dokkum periode
omvang
1908
1 stuk
 
0572 Opzet van de organisatiestructuur voor de verenigingsarbeid periode
omvang
1946
1 stuk
 
0573 Statuten en huishoudelijk reglement, reglement voor het predikantsfonds, met bijlagen periode
omvang
1946 - 1975
1 omslag
 
0574 Akte van benoeming van Durk Jan Miedema als predikant-voorganger, met bijlagen periode
omvang
1957
1 omslag
 
0575 Stukken betreffende de benoeming van de vrijzinnige predikant van Dokkum tot voorganger van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden in Oostdongeradeel periode
omvang
1966
1 omslag

- - -  V.B.2.b. Ledenadministratie
 
0576 Ledenlijsten periode
omvang
1950 - 1994
1 omslag

- - -  V.B.2.c. Financiële administratie
 
0577, 0580-0581 Grootboeken van ontvangsten en uitgaven met balansen periode
omvang
1945 - 1952
3 katerns
 
0577 Grootboek van ontvangsten en uitgaven met balansen periode
omvang
1945 - 1947
1 katern
 
0580 Grootboek van ontvangsten en uitgaven met balansen periode
omvang
1947 - 1948
1 katern
 
0581 Grootboek van ontvangsten en uitgaven met balansen periode
omvang
1948 - 1952
1 katern
 
0579, 0583, 0585 Kasboeken van ontvangsten en uitgaven betreffende het predikantsfonds periode
omvang
1945 - 1975
3 delen
 
0579 Kasboek van ontvangsten en uitgaven betreffende het predikantsfonds periode
omvang
1945 - 1949
1 deel
 
0583 Kasboek van ontvangsten en uitgaven betreffende het predikantsfonds periode
omvang
1950 - 1959
1 deel
 
0585 Kasboek van ontvangsten en uitgaven betreffende het predikantsfonds periode
omvang
1966 - 1975
1 stuk
 
0578, 0584, 0586-0588 Kasboeken van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1945 - 1994
6 delen
 
0578 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1945 - 1950
1 deel
 
0582 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1950 - 1965
1 deel
 
0584 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1965 - 1973
1 deel
 
0586 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1974 - 1983
1 deel
 
0587 Kasboeken van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1983 - 1986
1 deel
 
0588 Tabellarisch kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1985 - 1994
1 deel
 
0589-0560 Spaarbankboekjes periode
omvang
1954 - 1987
2 delen
 
0589 Spaarbankboekje periode
omvang
1954 - 1976
1 deel
 
0590 Spaarbankboekje periode
omvang
1976 - 1987
1 deel
 
0591 Onderhandse akte van geldlening van Jan de Boer te Dokkum periode
omvang
1970
1 stuk
 
0592 Onderhandse akte van verhuur van een garage aan de Markt 10 aan de kerkvoogdij periode
omvang
1970
1 stuk
 
0593 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1974 - 1992
1 omslag

-  V.C. Christelijke Jongelings Vereniging "Wees een Zegen"

 
0594-0599 Registers van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1920 - 1951
5 delen, 1 omslag
 
0594 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1920 - 1924
1 deel
 
0595 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1924 - 1926
1 deel
 
0596 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1926 - 1929
1 deel
 
0597 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1929 - 1932
1 deel
 
0598 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1947 - 1951
1 deel
 
0599 Notulen van de bestuursvergadering van 4 september 1951 periode
omvang
1951
1 stuk
 
0600 Jaarverslag periode
omvang
1932
1 stuk

-  V.D. Hervormde Meisjesvereniging

 
0601 Register van notulen van bijeenkomsten en notulen van gecombineerde bijeenkomsten met de Jongelingsvereniging periode
omvang
1956 - 1961
1 deel

-  V.E. Vrijzinnig Christelijke Ontwikkelings Club

 
0603 Reglementen periode
omvang
1925 - 1930
1 omslag
 
0602, 0604-0609 Registers van notulen van bijeenkomsten

NB. De V.C.O.C. is een vereniging van jongens en meisjes van 17 tot 35 jaar, die bij elkaar komen om, ter bespreking van godsdienstige, wetenschappelijke, letterkundige en sociale vraagstukken en geschriften, het houden van uitstapjes en voordrachten, het vrijzinnig christelijk geloofsleven te bevorderen

periode
omvang
1925 - 1942
6 delen, 1 omslag
 
0602 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1925 - 1928
1 deel
 
0604 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1928 - 1931
1 deel
 
0605 Register van notulen van bijeenkomsten, notulen van gewestelijke bijeenkomsten, notulen van de algemene vergadering van de "Rijzende Kerk" in 1933, tevens jaarverslagen periode
omvang
1931 - 1934
1 deel
 
0606 Register van notulen van bijeenkomsten, jaarverslagen, notulen van gewestelijke bijeenkomsten en overzicht- en herdenking van het 10 jarig jubileum periode
omvang
1934 - 1936
1 deel
 
0607 Notulen van de bijeenkomst van 11 augustus 1936 periode
omvang
1936
1 stuk
 
0608 Register van notulen van bijeenkomsten, tevens jaarverslagen, notulen van gewestelijke bijeenkomsten, notulen van de besturenconferenties van het gewest Noordoost Friesland van de "Rijzende Kerk" periode
omvang
1936 - 1938
1 deel
 
0609 Register van notulen van bijeenkomsten, notulen van de algemene besturen conferenties en notulen van de streekbijeenkomsten Noordoost Friesland periode
omvang
1938 - 1942
1 deel

-  V.F. Hervormde Mannenvereniging "Rehoboth"

 
0610 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, tevens jaarekeningen periode
omvang
1959 - 1963
1 katern
 
0611 Bijbel (Leiden, z.j.)

NB. De bijbel is in 1924 aangeboden door de Jongelingsvereniging "Wees een Zegen" (met handtekeningen van de leden) aan de Herv. mannenvereniging. Verder met aantekening over de tekst van de laatste prediking in Rehoboth in december 1968

periode
omvang
z.j.
1 deel

-  V.G. Hervormde Vrouwenvereniging "Bidt en Werkt"


- -  V.G.1. Stukken van algemene aard


- - -  V.G.1.a. Notulen
 
0612-0625 Registers van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1924 - 2004
1 katern, 13 delen
 
0612 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1924 - 1930
1 deel
 
0613 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1930 - 1938
1 deel
 
0614 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1938 - 1944
1 deel
 
0615 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1944 - 1946
1 katern
 
0616 Register van notulen van bijeenkomsten, tevens ledenlijsten, 1951 - 1952 periode
omvang
1946 - 1952
1 deel
 
0617 Register van notulen van bijeenkomsten, notulen van jaarvergaderingen, 1954 - 1957 en jaarverslag, 1958 periode
omvang
1952 - 1958
1 deel
 
0618 Register van notulen van bijeenkomsten, tevens jaarverslagen periode
omvang
1959 - 1966
1 deel
 
0619 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
1966 - 1969
1 deel
 
0620 Register van notulen van bijeenkomsten, tevens jaarverslagen periode
omvang
1970 - 1977
1 deel
 
0621 Register van notulen van bijeenkomsten, ledenlijst, 1978 en jaarverslagen periode
omvang
1978 - 1983
1 deel
 
0622 Register van notulen van bijeenkomsten, tevens jaarverslagen periode
omvang
1983 - 1990
1 deel
 
0623 Register van notulen van bijeenkomsten, tevens jaarverslagen periode
omvang
1990 - 1998
1 deel
 
0624 Register van notulen van bijeenkomsten, tevens jaarverslagen, 1997 - 2003 periode
omvang
1998 - 2004
1 deel
 
0625 Register van notulen van bijeenkomsten, tevens jaarverslag 2003 - 2004

NB De vereniging is per 1 januari 2005 opgeheven.

periode
omvang
2004
1 deel

- -  V.G.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen


- - -  V.G.2.a. Organisatie en reglementering
 
0626 Statuten en reglement periode
omvang
1924
1 omslag

- - -  V.G.2.b. Jubileum
 
0627 Receptieboek ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan periode
omvang
1984
1 deel

- - -  V.G.2.c. Financiële administratie
 
0628-0631 Registers van jaarrekeningen periode
omvang
1953 - 1988
4 omslagen
 
0628 Register van jaarrekeningen

Dit archiefbestanddeel is niet raadpleegbaar (wegens Slechte materiële staat).

periode
omvang
1953 - 1962
1 omslag
 
0629 Register van jaarrekeningen

Dit archiefbestanddeel is niet raadpleegbaar (wegens Slechte materiële staat).

periode
omvang
1963 - 1967
1 omslag
 
0630 Register van jaarrekeningen periode
omvang
1967 - 1978
1 omslag
 
0631 Register van jaarrekeningen periode
omvang
1978 - 1988
1 omslag
 
0632 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, tevens van het ziekenbusje periode
omvang
1960 - 1981
1 deel
 
0633 Kasboek van ontvangsten van de contributies periode
omvang
1977 - 1988
1 deel
 
0634 Kasboek van ontvangsten en uitgaven van het ziekenbusje periode
omvang
1987 - 2001
1 katern
 
0635 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1988 - 2004
1 deel

-  V.H. Vrijzinnig Hervormd Kerkkoor

 
0636-0637 Registers van notulen van vergaderingen periode
omvang
1914 - 1945
2 delen
 
0636 Register van notulen van vergaderingen, tevens jaarverslagen, reglement, 1914 en rooster van aftreden van bestuursleden, 1930 - 1941 periode
omvang
1914 - 1937
1 deel
 
0637 Register van notulen van vergaderingen, tevens jaarverslagen, rooster van aftreden van bestuursleden, 1936 - 1944 periode
omvang
1938 - 1945
1 deel

-  V.I. Stichting Christelijke Film Aktie

 
0638 Notariële akte van oprichting periode
omvang
1957
1 stuk

-  V.J. Ringkerkvoogdijen

 
0639 Register van notulen van vergaderingen van de Ringkerkvoogdijen periode
omvang
1983 - 1991
1 deel
 
0640 Stukken betreffende de vergaderingen van de Ringkerkvoogdijen periode
omvang
1985 - 1994
1 omslag

-  VK. Stukken waarbij het verband met het archief niet duidelijk is

 
0641 Akte van verkoop van een woning en de helft van een boerderij op de Streek buiten de Hanspoort en het gebruik van een waterput door Lolke Walles Faber en Geeske Jans Oosterwerf aan Aagje Doitzes, weduwe van Jan Jansen, met aantekeningen van aflossing periode
omvang
1710
1 stuk
 
0642 Testament van Trijntje Tjerks te Anjum waarbij zij haar echtgenoot Harmen Teakes tot haar universeel erfgenaam benoemd periode
omvang
1750
1 stuk
 
0643 Akte van uitwijzing van de kinderen van Johannes Jilderda en Maaike Nitters (Trijntje, Gertje, Pieter en Hiltje Jilderda) bij het tweede huwelijk van hun vader met Tettje de Vries, weduwe van Hilbrand Meinerda periode
omvang
1762
1 stuk
 
0644 Bestek en voorwaarden voor de bouw van een "lytshûs" onder Oostrum door de heer De Veijvert periode
omvang
begin 19e eeuw
1 stuk
 
0645 Notariële akte van geldlening van Jarig Hiddenga arbeider te Dokkum voor de aankoop van een woning aan de Lange Oosterstraat ( kad. Dokkum A 2409) door Tjibbe Rosier te Aalsum periode
omvang
1921
1 stuk