Deze pagina is gegenereerd op 1 juni 2011 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Archiefinventaris 283

NH Gemeente Aalsum/ Wetzens


 Inleiding
 Archiefvormer
 Archiefschema
 Inventaris

  
U kunt ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.
 


 Inleiding


Periode: 1680 - 2005
Omvang:
Aantal delen: 285 - alle stukken zijn in het Nederlands.

De archiefstukken betreffen de volgende plaats(en):
- Aalsum (239)
- Wetzens (166)
(Het getal achter de plaatsnaam is het aantal inventarisnummers betreffende die plaats.)

Boeken, klappers en nadere toegangen:

B0040 Vinea Domini Geschiedenis van de kerkelijke gemeente Aalzum - Wetzens
B0043 De Vituskerk te Wetzens
CVT2562 Restauratie van de Nederlands Hervormde Kerk te Wetsens
W0166 De restauratie van de Hervormde kerk van Wetzens
W0207 Nog nooit van gehoord Schets in vogelvlucht van de Hervormde Gemeenten Aalsum/Wetsens en Dokkum Archiefvormer


Nederlands Hervormde Gemeente Aalsum-Wetzens 1724 - 2005 Archiefschema


I. Archief van de kerkenraad

-  I.A. Stukken van algemene aard
- -  I.A.1. Notulen
- -  I.A.2. Correspondentie
- -  I.A.3. Verslagen
- -  I.A.4. Oude archiefinventarissen
-  I.B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
- -  I.B.1. Organisatie en reglementering
- -  I.B.2. Ambtsdragers
- -  I.B.3. Registratie van doop, huwelijk en lidmaatschap
- - -  I.B.3.a. Doop
- - -  I.B.3.b. Huwelijk
- - -  I.B.3.c. Lidmaatschap
- -  I.B.4. Gemeenteleven
- -  I.B.5. Grenzen van de gemeente
- -  I.B.6. Commissie van Samenwerking tussen de Hervormde gemeenten van Dokkum en Aalsum/Wetzens
- -  I.B.7. Samen op Weg
- -  I.B.8. Raad (Kontaktkring) van Kerken

II. Archief van de diakonie van Aalsum

-  II.A. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
- -  II.A.1. Verleende onderstand
- -  II.A.2. Beheer van de eigendommen
- -  II.A.3. Financiële administratie

III. Archief van de diakonie van Wetzens

-  III.A. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
- -  III.A.1. Beheer van de eigendommen
- - -  III.A.1.a. Algemeen
- - -  III.A.1.b. Landerijen
- - -  III.A.1.c. Kapitaal
- -  III.A.2. Financiële administratie

IV. Gecombineerde diakonie van Aalsum-Wetzens

-  IV.A. Stukken van algemene aard
- -  IV.A.1. Notulen
-  IV.B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
- -  IV.B.1. Eigendommen
- -  IV.B.2. Financiële administratie
- -  IV.B.3. Bejaarden- en gezinsverzorgingswerk

V. Archief van de kerkvoogdij van Aalsum

-  V.A. Stukken van algemene aard
- -  V.A.1. Notulen
- -  V.A.2. Correspondentie
-  V.B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
- -  V.B.1. Organisatie en reglementering
- -  V.B.2. Personeel
- -  V.B.3. Beheer van de bezittingen
- - -  V.B.3.a. Kerk
- - -  V.B.3.b. Verenigingsgebouw
- - -  V.B.3.c. Pastorie
- - -  V.B.3.d. Landerijen en overige eigendommen
- -  V.B.4. Financiële administratie
- -  V.B.5. Begraafplaats
- -  V.B.6. Registratie van de kerkelijke bevolking

VI. Archief van de kerkvoogdij van Wetzens

-  VI.A. Stukken van algemene aard
- -  VI.A.1. Notulen
-  VI.B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
- -  VI.B.1. Organisatie en reglementering
- -  VI.B.2. Registratie van de kerkelijke bevolking
- -  VI.B.3. Begraafplaats
- -  VI.B.4. Financiële administratie
- -  VI.B.5. Beheer van de bezittingen

VII. Gecombineerde kerkvoogdij van Aalsum- Wetzens

VIII. Gedeponeerde archieven

-  VIII.1. Meisjesvereniging "Dorkas"
-  VIII.2. Christelijke Jongelings Vereniging "Benjamin"
-  VIII.3. Bazarcommissie
-  VIII.4. Kerkkoor
-  VIII.5. Zendingscommissie
-  VIII.6. Jeugdraad
-  VIII.7. Vrouwenvereniging "Persis"

IX. Stukken waarvan het verband met het archief niet duidelijk is

X. Documentatie
 Inventaris


I. Archief van de kerkenraad


-  I.A. Stukken van algemene aard


- -  I.A.1. Notulen

 
001-004, 140-146 Registers van notulen van vergaderingen periode
omvang
plaats
1817 - 2003
10 delen, 1 map
 
001 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
plaats
1817 - 1873
1 deel
Aalsum
Wetzens
 
002 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
plaats
1873 - 1916
1 deel
Aalsum
Wetzens
 
003 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
plaats
1917 - 1944
1 deel
Aalsum
Wetzens
 
004 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
plaats
1944 - 1951
1 deel
Aalsum
Wetzens
 
140 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
plaats
1951 - 1954
1 deel
Aalsum
Wetzens
 
141 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
plaats
1954 - 1958
1 deel
Aalsum
Wetzens
 
142 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
plaats
1958 - 1961
1 deel
Aalsum
Wetzens
 
143 Register van notulen van vergaderingen en van gemeenteavonden

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
plaats
1962 - 1973
1 deel
Aalsum
Wetzens
 
144 Register van notulen van vergaderingen en van gemeenteavonden

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
plaats
1973 - 1984
1 deel
Aalsum
Wetzens
 
145 Register van notulen van vergaderingen en van gemeenteavonden

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
plaats
1984 - 1992
1 deel
Aalsum
Wetzens
 
146 Notulen van vergaderingen en van gemeenteavonden

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
plaats
1992 - 2003
1 map
Aalsum
Wetzens
 
147 Notulen van vergaderingen van ouderlingen (consistorievergaderingen)

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
plaats
1990 - 2004
1 omslag
Aalsum
Wetzens

- -  I.A.2. Correspondentie

 
005 Ingekomen synodale stukken periode
omvang
plaats
1798 - 1901
1 pak
Aalsum
Wetzens
 
006 Register op de ingekomen synodale stukken, 1798 - 1917

NB. zie inv.nr. 005

periode
omvang
plaats
1821 - 1917
1 omslag
Aalsum
 
007, 148 Ingekomen- en afschriften van uitgaande stukken periode
omvang
plaats
1866 - 1993
2 omslagen

- -  I.A.3. Verslagen

 
008 Ingevulde vragenlijst ten behoeve van de kerkvisitatie periode
omvang
plaats
1943
1 stuk
Aalsum
Wetzens
 
149 Ingevulde vragenlijsten ten behoeve van de kerkvisitatie periode
omvang
plaats
1983 - 2000
1 omslag
Aalsum
Wetzens
 
150 Ingevulde opgaven ten behoeve van de kerkelijke statistiek periode
omvang
plaats
1959 - 2005
1 omslag
Aalsum
Wetzens

- -  I.A.4. Oude archiefinventarissen

 
009 Oude archiefinventarissen periode
omvang
plaats
1912 - 2005
1 omslag
Aalsum

-  I.B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen


- -  I.B.1. Organisatie en reglementering

 
010 Plaatselijk reglement voor de benoeming van ouderlingen en diakenen en het beroepen van predikanten periode
omvang
plaats
1911 - 1935
1 omslag
Aalsum
Wetzens
 
011 Stukken betreffende het onwelgevoegelijk gedrag van de koster en zijn ontzegging bij het heilig avondmaal periode
omvang
plaats
1928
1 omslag
Aalsum
 
151 Akte betreffende de samenvoeging van de Diakoniën en Kerkvoogdijen van Aalsum en Wetsens tot èèn Diakonie en èèn Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente Aalsum - Wetsens periode
omvang
plaats
1974
1 omslag
Aalsum
Wetzens
 
152 Stukken betreffende het quasi-pastoraal verband met de Hervormde Gemeente van Nes-Wierum, met bijlagen periode
omvang
plaats
1983 - 1991
1 omslag
Aalsum
Wetzens
 
153 Notariële akte betreffende de vereniging tot een Protestantse Gemeente (met wijkgemeenten) tussen de Gereformeerde Kerk van Dokkum en de Hervormde Gemeenten van Dokkum en Aalsum - Wetsens, met bijlagen periode
omvang
plaats
2005
1 omslag
Aalsum
Wetzens

- -  I.B.2. Ambtsdragers

 
012 Stukken betreffende het beroepen van predikanten, met bijlagen

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
plaats
1867 - 2004
1 omslag
Aalsum
Wetzens
 
013 Naamlijst van predikanten die de gemeente gediend hebben over de periode 1594 - 1958 periode
omvang
plaats
1960
1 stuk
Aalsum
Wetzens
 
154 Stukken betreffende het beroepen van ds T.C. Veninga te Nijeveen, met bijlagen periode
omvang
plaats
1985 - 1993
1 omslag
Aalsum
Wetzens
 
155 Notulen van vergaderingen van de Hoorcommissie, met chronologisch overzicht van het beroepingswerk periode
omvang
plaats
1985 - 1986
1 omslag
Aalsum
Wetzens
 
156 "Nog nooit van gehoord", Schets "in vogelvlucht" van de Hervormde Gemeenten Aalsum-Wetsens en Dokkum met een profielschets van de gezamelijk te beroepen predikant(e) periode
omvang
plaats
1993
1 stuk
Aalsum
Wetzens

- -  I.B.3. Registratie van doop, huwelijk en lidmaatschap

 
M Microfiches van registers van doop, huwelijk en lidmaatschap periode
omvang
plaats
1680 - 1811
... microfiches
 
M1 Register van dopen van Aalsum

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv.nr. 527
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
plaats
1680 - 1750
... microfiche
Aalsum
Wetzens
 
M2 Register van huwelijken van Aalsum

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv.nr. 528
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
plaats
1680 - 1774
... microfiche
Aalsum
Wetzens
 
M3 Register van dopen van Aalsum, 1790 - 1811, register van dopen van Wetzens, 1680 - 1798

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv.nr. 527
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
plaats
1680 - 1811
... microfiche
Aalsum
Wetzens
 
M4 Register van huwelijken van Aalsum, 1774 - 1811, register van huwelijken vam Wetzens, 1680 - 1809

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv.nr. 528
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
plaats
1680 - 1811
... microfiche
Aalsum
Wetzens
 
M5 Register van lidmaten van Aalsum en Wetzens

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv.nr. 529
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
plaats
1682 - 1772
... microfiche
Aalsum
Wetzens
 
M6 Register van dopen van Aalsum

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv.nr. 527
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
plaats
1750 - 1790
... microfiche
Aalsum
Wetzens
 
M7 Register van dopen van Wetzens

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv.nr. 527
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
plaats
1798 - 1811
... microfiche
Aalsum
Wetzens
 
M8 Register van huwelijk van Wetzens

NB1. origineel in Tresoar, archief Oud Burgerlijke Stand inv.nr. 528
NB2. zie voor duplikaat: collectie microfiches BS en DTB

periode
omvang
plaats
1809 - 1811
... microfiche
Aalsum
Wetzens

- - -  I.B.3.a. Doop
 
014 - 015 Registers van dopen van Aalsum (contra) periode
omvang
plaats
1810 - 1955
2 delen
 
014 Register van dopen van Aalsum (contra) periode
omvang
plaats
1810 - 1836
1 deel
Aalsum
 
015 Register van dopen van Aalsum (contra) periode
omvang
plaats
1836 - 1955
1 deel
Aalsum
 
016 Register van dopen van Wetzens (contra) periode
omvang
plaats
1812 - 1953
1 deel
Wetzens
 
017 - 018 Registers van dopen van Aalsum periode
omvang
plaats
1812 - 1955
2 delen
 
017 Register van dopen van Aalsum periode
omvang
plaats
1812 - 1878
1 deel
Aalsum
 
018 Register van dopen van Aalsum periode
omvang
plaats
1878 - 1955
1 deel
Aalsum
 
019 - 020 Registers van dopen van Wetzens periode
omvang
plaats
1812 - 1964
2 delen
 
019 Register van dopen van Wetzens periode
omvang
plaats
1812 - 1911
1 deel
Wetzens
 
020 Register van dopen van Wetzens

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
plaats
1912 - 1964
1 deel
Wetzens
 
021 Doopbewijzen periode
omvang
plaats
1911 - 1955
1 omslag
Aalsum
 
274 Register van dopen van Aalsum en Wetzens periode
omvang
plaats
1956 - 2004
1 deel
Aalsum

- - -  I.B.3.b. Huwelijk
 
022-023,275 Registers van huwelijken

Voor de registers zie de inv.nrs. 022 en 023

periode
omvang
plaats
1833 - 2004
... delen
 
275 Register van huwelijken periode
omvang
plaats
1956 - 2004
1 deel
Aalsum

- - -  I.B.3.c. Lidmaatschap
 
022 - 023 Registers van lidmaten en registers van huwelijken periode
omvang
plaats
1828 - 1955
2 delen
 
022 Register van lidmaten, 1828 - 1871 en register van huwelijken, 1833 - 1861 periode
omvang
plaats
1828 - 1871
1 deel
Aalsum
Wetzens
 
023 Register van lidmaten, 1872 - 1955 en register van huwelijken, 1901 - 1955 periode
omvang
plaats
1872 - 1955
1 deel
 
024 Attestaties periode
omvang
plaats
1869 - 1961
1 omslag
Aalsum
Wetzens
 
025 Register van lidmaten, 1872 - 1955 en register van huwelijken, 1901 - 1955 (contra) periode
omvang
plaats
1872 - 1955
1 deel
Aalsum
Wetzens
 
276 Register van lidmaten periode
omvang
plaats
1956 - 2004
1 deel
Aalsum

- -  I.B.4. Gemeenteleven

 
026 Stukken betreffende de weigering van de kerkenraad een bewijs van goed zedelijk gedrag voor negen lidmaten naar Dokkum af te geven periode
omvang
plaats
1913
1 omslag
 
027 Gemeentebrief, maandelijks orgaan van de Hervormde Gemeente Aalsum/ Wetzens periode
omvang
plaats
1940 - 1946
1 omslag
 
028 Gemeentegidsen en verslagen

NB. Met enige aantekeningen van de opschriften van de grafstenen in de kerk in 1970 (1)

periode
omvang
plaats
1970 - 2003
1 doos
Aalsum
Wetzens
 
029 Tekst van de inleiding van ds J. ter Steege gehouden tijdens een vergadering met de kerkenraden van de Hervormde gemeenten Aalsum/ Wetzens en Dokkum en de Gereformeerd Kerk van Dokkum over de doop periode
omvang
plaats
1971
1 stuk
Aalsum
Wetzens
 
157 Stukken betreffende het conflict, en ontzetting uit het ambt, tussen diaken M. Wiersma - de Hoop uit Dokkum en de kerkenraad over de rol van de genezeres Sonja de Vries (Apostel Andreas Stichting) uit De Rijp als "werktuig der engelen" in de Hervormde Kerk, met bijlagen periode
omvang
plaats
1986 - 1989
1 omslag
Aalsum
Wetzens
 
158 Registers met vermelding van het aantal kerkgangers in de diensten van de kerk te Aalsum periode
omvang
plaats
1980 - 1997
1 omslag
Aalsum
Wetzens

- -  I.B.5. Grenzen van de gemeente

 
030 Stukken betreffende het standpunt van Aalsum/ Wetzens aangaande de grenswijzigingen van de Hervormde Gemeente Dokkum met die van Oostrum (Stationsbuurt) en met die van Foudgum c.a.(Streek) periode
omvang
plaats
1947 - 1951
1 omslag
Aalsum
Wetzens
 
159 Stukken betreffende een grenswijziging met Dokkum en Oostrum-Jouswier periode
omvang
plaats
1957 - 1966
1 omslag
Aalsum
Wetzens

- -  I.B.6. Commissie van Samenwerking tussen de Hervormde gemeenten van Dokkum en Aalsum/Wetzens

 
160 Notulen van vergaderingen, met bijlagen

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
plaats
1975 - 1993
1 omslag
Aalsum
Wetzens

- -  I.B.7. Samen op Weg

 
161-165 Notulen van vergaderingen periode
omvang
plaats
1972 - 2005
5 omslagen
 
161 Notulen van de vergaderingen van de gezamenlijke kerkenraden van de Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeenten te Dokkum en Aalsum - Wetsens, met bijlagen

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
plaats
1972 - 1987
1 omslag
Aalsum
Wetzens
 
162 Notulen van vergaderingen, met bijlagen

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
plaats
1988 - 1991
1 omslag
Aalsum
Wetzens
 
163 Notulen van vergaderingen, met bijlagen

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
plaats
1992 - 1994
1 omslag
Aalsum
Wetzens
 
164 Notulen van vergaderingen, met bijlagen

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
plaats
1995 - 2002
1 omslag
Aalsum
Wetzens
 
165 Notulen van vergaderingen, met bijlagen periode
omvang
plaats
2003 - 2005
1 omslag
Aalsum
Wetzens
 
166 Beginnen bij de Toekomst...Gemeente zijn na 2000

NB. Rapportage van de Commissie Meerjarenbeleid

periode
omvang
plaats
1998
1 stuk
Aalsum
Wetzens

- -  I.B.8. Raad (Kontaktkring) van Kerken

 
167 Notulen van vergaderingen

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
plaats
1967 - 2004
1 omslag
Aalsum
Wetzens

II. Archief van de diakonie van Aalsum


-  II.A. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen


- -  II.A.1. Verleende onderstand

 
031 Formulieren voor de opgave van onderstand met geld of levensbehoeften door instellingen van weldadigheid periode
omvang
plaats
1938 - 1939
1 omslag
Aalsum
 
032 - 034 Kasboeken van uitgaven betreffende verleende onderstand periode
omvang
plaats
1941 - 1953
3 delen
 
032 Kasboek van uitgaven periode
omvang
plaats
1941 - 1945
1 deel
Aalsum
 
033 Kasboek van uitgaven periode
omvang
plaats
1945 - 1949
1 deel
Aalsum
 
034 Kasboek van uitgaven periode
omvang
plaats
1949 - 1953
1 deel
Aalsum
 
168 Stukken betreffende verleende onderstand periode
omvang
plaats
1941 - 1959
1 omslag
Aalsum
 
169 Kasboek van uitgaven van verleende onderstand periode
omvang
plaats
1953 - 1957
1 deel
Aalsum

- -  II.A.2. Beheer van de eigendommen

 
035 Leggers van bezittingen en fondsen periode
omvang
plaats
1833 - 1973
1 omslag
Aalsum
 
170 Polissen voor de verzekering van dubbele arbeiderswoningen en een zilveren avondmaalstel periode
omvang
plaats
1949 - 1962
1 omslag
Aalsum
 
171 Stukken betreffende pachtovereenkomsten van weilanden en wijzigingen daarvan periode
omvang
plaats
1948 - 1970
1 omslag
Aalsum

- -  II.A.3. Financiële administratie

 
036 - 040 Kasboeken van ontvangsten en uitgaven, tevens jaarrekeningen periode
omvang
plaats
1724 - 1940
5 delen
 
036 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, tevens jaarrekeningen periode
omvang
plaats
1724 - 1769
1 deel
Aalsum
 
037 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, tevens jaarrekeningen periode
omvang
plaats
1769 - 1811
1 deel
Aalsum
 
038 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, tevens jaarrekeningen, 1811 - 1832, legger van bezittingen en fondsen, 1811 en het rekeningoverzicht, met aflossing, van de schuld van ds W. van Hateren te Aalsum aan de diakonie over 1807 - 1813 periode
omvang
plaats
1811 - 1832
1 deel
Aalsum
 
039 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, tevens jaarrekeningen periode
omvang
plaats
1832 - 1869
1 deel
Aalsum
 
040 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, tevens jaarrekeningen periode
omvang
plaats
1870 - 1940
1 deel
Aalsum
 
041 Register van jaarrekeningen periode
omvang
plaats
1940 - 1957
1 deel
 
042, 172-173 Tabellarisch kasboeken van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1941 - 1972
3 delen
 
042 Tabellarisch kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1941 - 1951
1 deel
Aalsum
 
172 Tabellarisch kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1952 - 1960
1 deel
Aalsum
 
173 Tabellarisch kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1961 - 1972
1 deel
Aalsum
 
174 Bewijzen van inschrijving van leningen van f. 1500,00 en 500,00 in het Grootboek van de Nederlands Hervormde Kerk periode
omvang
plaats
1956 - 1957
2 stukken
Aalsum
 
175 Akte van schuldbekentenis van een geldlening aan de Stichting voor Christelijk Maatschappelijk Werk en Gezinsverzorging periode
omvang
plaats
1962
1 stuk
Aalsum
 
176 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1953 - 1974
1 omslag
Aalsum
 
177 Begrotingen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1960 - 1974
1 omslag
Aalsum

III. Archief van de diakonie van Wetzens


-  III.A. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen


- -  III.A.1. Beheer van de eigendommen


- - -  III.A.1.a. Algemeen
 
043 Leggers van bezittingen en fondsen periode
omvang
plaats
1827 - 1970
1 omslag
Wetzens
 
178 Akten van verhuur van een woning met stalling, erf en grond te Wetsens (M 21) periode
omvang
plaats
1952 - 1968
1 omslag

- - -  III.A.1.b. Landerijen
 
044 Akte van aankoop van zeven pondematen greidland onder Aalsum van Adrianus Bergsma, Raad van Staat der Verenigde Nederlanden

NB. zie ook inv.nr. 049

periode
omvang
plaats
1742
1 stuk
Wetzens
 
045 Akte van aankoop van anderhalf pondemaat bouwland onder Wetzens van Beernt Bijmholt te Dokkum periode
omvang
plaats
1758
1 stuk
Wetzens
 
046 Notariële akte van aankoop van een perceel weiland (kad. Ee A 446) van de erven Veltkamp te Ee periode
omvang
plaats
1866
1 stuk
Wetzens
 
047 Notariële akte van aankoop van een perceel greidland aan de Koudeweg onder Niawier (kad. Nijkerk C 887) van mej. M. Westra te Den Haag periode
omvang
plaats
1886
1 stuk
Wetzens
 
048 Notariële akte van aankoop van een perceel bouwgrond (kad. Nijkerk C 609) van J.W. Booijenga te Metslawier ten behoeve van de bouw van een diakoniewoning, met bijlage periode
omvang
plaats
1895 - 1896
1 omslag
Wetzens

- - -  III.A.1.c. Kapitaal
 
049 Reversaal van een geldlening van Adrianus Bergsma, Raad van Staat der Verenigde Nederlanden, voor de aankoop van zeven pondematen greidland onder Aalsum, met aantekeningen van aflossing

NB zie ook inv.nr. 044

periode
omvang
plaats
1742 - 1750
1 stuk
Wetzens
 
050 Bewijzen van inschrijvingen in het Grootboek der Nationale Werkelijke- en Rentegevende Schuld periode
omvang
plaats
1815 - 1915
1 omslag
Wetzens
 
051 Akte van schuldbekentenis van de kerkvoogdij van Aalsum voor de geldlening van fl. 500,00, met aantekening van aflossing, 1945 periode
omvang
plaats
1932 - 1945
1 stuk
Wetzens
 
052 Spaarbankboekje periode
omvang
plaats
1941 - 1968
1 deel
Wetzens

- -  III.A.2. Financiële administratie

 
053 - 055 Kasboeken van ontvangsten en uitgaven, tevens jaarrekeningen periode
omvang
plaats
1801 - 1974
5 delen
 
053 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, tevens jaarrekeningen periode
omvang
plaats
1801 - 1845
1 deel
Wetzens
 
054 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, tevens jaarrekeningen, met afschrift van een brief van het Provinciaal Kerkbestuur betreffende de malversaties in de diakonierekeningen over de periode 1882 - 1893 periode
omvang
plaats
1845 - 1900
1 deel
Wetzens
 
055 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, tevens jaarrekeningen periode
omvang
plaats
1901 - 1965
1 deel
Wetzens
 
179 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1951 - 1967
1 deel
Wetzens
 
180 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1968 - 1974
1 deel
Wetzens
 
181 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1953 - 1974
1 omslag
Wetzens
 
182 Begrotingen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1954 - 1969
1 omslag
Wetzens

IV. Gecombineerde diakonie van Aalsum-Wetzens

 
056 Polis voor de schadeverzekering van zeven arbeiderswoningen met schuur/hok bij de molestverzekering "Het Groninger Platteland" te Middelstum periode
omvang
plaats
1941
1 stuk
Aalsum
Wetzens
 
057 Legger van bezittingen en fondsen

NB. midden 20e eeuw

periode
omvang
plaats
z.j.
1 deel
Aalsum
Wetzens
 
058 Legger van bezittingen en fondsen periode
omvang
plaats
z.j.
1 deel
Aalsum
Wetzens

-  IV.A. Stukken van algemene aard


- -  IV.A.1. Notulen

 
183 Register van notulen van vergaderingen

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
plaats
1982 - 1992
1 deel
Aalsum
Wetzens
 
184 Notulen van vergaderingen

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
plaats
1992 - 2000
1 deel
Aalsum
Wetzens
 
185 Notulen van vergaderingen van de gezamelijke diakoniën van de Hervormde Gemeenten Aalsum/Wetsens en Dokkum en de Gereformeerde Kerk van Dokkum

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
plaats
1992 - 1996
1 omslag
Aalsum
Wetzens

-  IV.B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen


- -  IV.B.1. Eigendommen

 
186 Liggerboek van eigendommen periode
omvang
plaats
1953 - 1958
1 deel
Aalsum
Wetzens
 
187 Notariële akte van aankoop van een woonhuis met schuur en grond (kad. Nijkerk C 1392) aan de Opgong 2 te Wetsens, met retroakte periode
omvang
plaats
1978
1 omslag
Aalsum
Wetzens
 
188 Stukken betreffende de koop en verkoop van onroerende goederen te Aalsum en Wetsens periode
omvang
plaats
1977 - 1993
1 omslag
Aalsum
Wetzens
 
189 Akten van verpachting van landerijen te Aalsum en Wetsens periode
omvang
plaats
1976 - 1994
1 omslag
Aalsum
Wetzens
 
190 Polissen betreffende de verzekering van het avondsmaalzilver, met bijlagen periode
omvang
plaats
1982 - 1990
1 omslag
Aalsum
Wetzens

- -  IV.B.2. Financiële administratie

 
191 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1975 - 2003
1 omslag
Aalsum
Wetzens
 
192 Begrotingen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1979 - 2005
1 omslag
Aalsum
Wetzens
 
244-245 Tabellarische kasboeken van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1975 - 2004
2 delen
 
244 Tabellarisch kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1975 - 1989
1 deel
Aalsum
Wetzens
 
245 Tabellarisch kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1990 - 2004
1 deel
Aalsum
Wetzens
 
277 Onderhandse overeenkomst met Riekele Visser te Dokkum betreffende de afhandeling van de financiële administratie

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens privacy).

periode
omvang
plaats
1980
1 stuk
Aalsum

- -  IV.B.3. Bejaarden- en gezinsverzorgingswerk

 
193 Notulen van vergaderingen van de Christelijke Stichting voor Gezinsverzorging en Bejaardenverzorging te Dokkum, met bijlagen periode
omvang
plaats
1983 - 1987
1 omslag
Aalsum
Wetzens
 
194 Rapport betreffende het onderzoek Samenwerking Gezinsverzorging in Noord-Oost Friesland met het eindrapport Federatieve Samenwerking Gezinszorg Noord-Oost Friesland periode
omvang
plaats
1986 - 1987
1 omslag
Aalsum
Wetzens

V. Archief van de kerkvoogdij van Aalsum


-  V.A. Stukken van algemene aard


- -  V.A.1. Notulen

 
059 - 060, 195 - 196 Registers van notulen van vergaderingen periode
omvang
plaats
1824 - 1993
4 delen
 
059 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
plaats
1824 - 1862
1 deel
Aalsum
 
060 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
plaats
1870 - 1955
1 deel
Aalsum
 
195 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
plaats
1951 - 1961
1 katern
Aalsum
 
196 Register van notulen van vergaderingen

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
plaats
1964 - 1993
1 deel
Aalsum

- -  V.A.2. Correspondentie

 
061 Ingekomen- en afschriften van verzonden stukken periode
omvang
plaats
1896 - 1951
1 omslag
Aalsum

-  V.B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen


- -  V.B.1. Organisatie en reglementering

 
062 Plaatselijke reglementen op de administratie der kerkelijke goederen en fondsen periode
omvang
plaats
1905, 1926, 1951
1 omslag
Aalsum

- -  V.B.2. Personeel

 
063 Akte van aanstelling van R.E. Damstra tot beheerder en schoonmaker van het "lokaal", met instructie periode
omvang
plaats
1922 - 1926
1 stuk
Aalsum
 
064 Akte van aanstelling van Jelle van Sinderen te Aalsum tot koster en doodgraver, met instructie periode
omvang
plaats
1924
1 stuk
Aalsum
 
065 Akte van aanstelling van Pieter Vellinga te Aalsum tot koster en doodgraver, met instructie periode
omvang
plaats
1929
1 stuk
Aalsum
 
066 Akte van aanstelling van Pieter Vellinga te Aalsum tot beheerder en schoonmaker van het "lokaal", met instructie periode
omvang
plaats
1929
1 stuk
Aalsum
 
067 Akte van aanstelling van S. Sijtsma te Aalsum tot administrateur van het kerkhof, met instructie periode
omvang
plaats
1935
1 stuk
Aalsum
 
068 Akte van aanstelling van Y. Ykema als begrafenisbode en J. Stellingwerf als administrateur van de begraafplaats, met instructie periode
omvang
plaats
1937
1 stuk
Aalsum
 
069 Instructie voor de koster en voorzanger

NB. eind 19e eeuw

periode
omvang
plaats
z.j.
1 stuk
Aalsum
 
197 Akte van aanstelling van J. Nicolai te Aalsum tot koster en doodgraver, met instructie periode
omvang
plaats
1977
1 stuk
Aalsum
 
198 Akte van aanstelling van G. Smit-van der Sluis te Dokkum tot kosteres en doodgraver, met instructie periode
omvang
plaats
1979
1 stuk
Aalsum
 
199 Akte van aanstelling van Y. van der Heide te Dokkum tot conciërge van het verenigingsgebouw, met instructie periode
omvang
plaats
1985
1 omslag
Aalsum
 
200 Akte van aanstelling van S.J. Folkertsma - Dijkstra te Dokkum tot pastoraal medewerkster

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens personeelsdossier).

periode
omvang
plaats
2003
1 stuk
Aalsum

- -  V.B.3. Beheer van de bezittingen


- - -  V.B.3.a. Kerk
 
072 Stukken betreffende het onderhoud aan kerk, pastorie en orgel periode
omvang
plaats
1926 - 1935
1 omslag
Aalsum
 
073 Lijst van verhuurde zitplaatsen periode
omvang
plaats
1927 - 1928
1 stuk
Aalsum
 
201 Stukken betreffende de restauraties aan kerk en toren, met tekeningen periode
omvang
plaats
1958 - 1994
1 omslag
Aalsum
 
202 Foto`s van de kerk en het interieur periode
omvang
plaats
1958 - 1985
1 omslag
Aalsum
 
203 Rapport en restauratieplan betreffende het orgel periode
omvang
plaats
1967
1 stuk
Aalsum

- - -  V.B.3.b. Verenigingsgebouw
 
204 Notariële akte van aankoop van een schoolgebouw met erf aan de Hantumerweg te Aalsum (kad. Ee A 20080 van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een Christelijke Kweekschool te Dokkum periode
omvang
plaats
1960
1 stuk
Aalsum
 
205 Stukken betreffende de verbouwingen aan en verkoop van het kerkelijk centrum (voormalige kweekschool), met tekeningen periode
omvang
plaats
1970 - 2005
1 omslag
Aalsum
 
206 Akten van verhuur van zaalruimten in het verenigingsgebouw periode
omvang
plaats
1964 - 1988
1 omslag
Aalsum

- - -  V.B.3.c. Pastorie
 
070 Stuk betreffende de toestemming van de gemeente Oostdongeradeel om het schoolpad niet meer door de tuin van de pastorie, maar langs de openbare weg te laten lopen periode
omvang
plaats
1836
1 stuk
Aalsum
 
207 Stukken betreffende de bouw, verbouw en verhuur van de pastorie aan de Aalsumerweg 49 te Dokkum, met tekeningen periode
omvang
plaats
1967 - 2003
1 omslag
Aalsum

- - -  V.B.3.d. Landerijen en overige eigendommen
 
071 Akten van verpachting van pastorie-goederen periode
omvang
plaats
1914 - 1934
1 omslag
Aalsum
 
074 Stukken van de Pachtkamer betreffende de bestaande pachtovereenkomsten periode
omvang
plaats
ca. 1934
1 omslag
Aalsum
 
075 Legger van de bezittingen en fondsen van de kerkelanden periode
omvang
plaats
1935 - 1951
1 omslag
Aalsum
 
208 Stukken betreffende het kerkpad vanaf de Aalsumerweg periode
omvang
plaats
1951 - 1997
1 omslag
Aalsum
 
209 Stukken betreffende de aanleg van een parkeerterrein bij de kerk van Aalsum, met bijlagen en tekeningen periode
omvang
plaats
1982 - 1984
1 omslag
Aalsum
 
210 Notariële akte van aankoop van een bouwterrein (kad. Dokkum E199) van J. Hannema te Buitenpost periode
omvang
plaats
1967
1 stuk
Aalsum
 
211 Akten van verpachting van landerijen, met tekeningen periode
omvang
plaats
1956 - 1987
1 omslag
Aalsum
 
212 Stukken betreffende de kosterswoning aan de Mockamawei 11 te Aalsum periode
omvang
plaats
1952 - 1993
1 omslag
Aalsum

- -  V.B.4. Financiële administratie

 
076 - 079 Kasboeken van ontvangsten en uitgaven, tevens jaarrekeningen periode
omvang
plaats
1783 - 1954
4 delen
 
076 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, tevens jaarrekeningen periode
omvang
plaats
1783 - 1824
1 deel
Aalsum
 
077 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, tevens jaarrekeningen periode
omvang
plaats
1825 - 1850
1 deel
Aalsum
 
078 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, tevens jaarrekeningen periode
omvang
plaats
1851 - 1881
1 deel
Aalsum
 
079 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, tevens jaarrekeningen

Dit archiefbestanddeel is niet raadpleegbaar (wegens Slechte materiële staat).

periode
omvang
plaats
1882 - 1954
1 deel
Aalsum
 
080 Extract uit het landsfloreenkohier van de gemeente Oostdongeradeel betreffende het dorp Aalsum periode
omvang
plaats
1820 - 1826
1 deel
Aalsum
 
081 - 082 Grootboeken van ontvangsten periode
omvang
plaats
1926 - 1955
2 delen
 
081 Grootboek van ontvangsten uit hoofdelijke omslagen, zitplaatsen en grafonderhoud periode
omvang
plaats
1926 - 1937
1 deel
Aalsum
 
082 Grootboek van ontvangsten uit hoofdelijke omslagen en zitplaatsen periode
omvang
plaats
1938 - 1955
1 deel
Aalsum
 
083-224 Begrotingen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1930 - 2005
1 omslag
 
083 Begrotingen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1930 - 1964
1 omslag
Aalsum
 
224 Begrotingen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1965 - 2005
1 omslag
Aalsum
 
085 Kasboek van ontvangsten uit collecten periode
omvang
plaats
1935 - 1938
1 deel
Aalsum
 
086, 221 - 223 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1936 - 2003
4 omslagen
 
086 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1936 - 1953
1 omslag
Aalsum
 
221 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1955 - 1964
1 omslag
Aalsum
 
222 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1965 - 1980
1 omslag
Aalsum
 
223 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1981 - 2003
1 omslag
Aalsum
 
087 Kasboek van ontvangsten en uitgaven met berekening van de maandelijkse kosten van jaarlasten periode
omvang
plaats
1937 - 1939
1 katern
Aalsum
 
089 Tabellarisch kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1947 - 1959
1 deel
Aalsum
 
213 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven van het Beheerfonds Verenigingsgebouw, het Reservefonds, 1965-1968 en Fonds Orgelrestauratie, 1967-1968 periode
omvang
plaats
1960 - 1970
1 omslag
Aalsum
 
214 Tabellarisch kasboek van ontvangsten periode
omvang
plaats
1960 - 1971
1 deel
Aalsum
 
215 Tabellarisch kasboek van uitgaven periode
omvang
plaats
1960 - 1971
1 deel
Aalsum
 
216 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1972 - 1976
1 deel
Aalsum
 
217 Akten van schuldbekentenissen vanwege geldleningen van en aan diversen periode
omvang
plaats
1951 - 1993
1 omslag
Aalsum
 
218 Spaarbankboekjes periode
omvang
plaats
1964 - 1969
1 omslag
Aalsum
 
219 Stukken betreffende de financiële akties ten behoeve van de bouw van het jeugdhonk "Pantheon", met bijlagen periode
omvang
plaats
1970 - 1976
1 omslag
Aalsum
 
220 Stukken betreffende een geschil tussen de kerkvoogdij en de Ring aangaande de betaling der reiskosten van predikanten bij ringbeurten en preekbeurten tijdens een vacatureperiode (Ordinantie 13 van art 20 van de kerkorde) periode
omvang
plaats
1987 - 1991
1 omslag
Aalsum
 
225-226 Tabellarische kasboeken van ontvangsten der vrijwillige bijdragen periode
omvang
plaats
1965 - 1993
2 delen
 
225 Tabellarisch kasboek van ontvangsten der vrijwillige bijdragen periode
omvang
plaats
1965 - 1978
1 deel
Aalsum
 
226 Tabellarisch kasboek van ontvangsten der vrijwillige bijdragen periode
omvang
plaats
1979 - 1993
1 deel
Aalsum

- -  V.B.5. Begraafplaats

 
084 Register van inkomsten uit het onderhoud der graven periode
omvang
plaats
1931 - 1969
1 deel
Aalsum
 
088-229 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1939 - 1981
2 omslagen
 
088 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven betreffende de begraafplaats periode
omvang
plaats
1939 - 1948
1 omslag
Aalsum
 
229 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven met overzichten van begraven personen periode
omvang
plaats
1967 - 1981
1 omslag
Aalsum
 
090 Onderhandse akte van aankoop van drie pondematen bouwland aan het lijkpad naar het kerkhof van Aalsum van de erven Maaike Willems Weidema voor het parkeren van de lijkwagens periode
omvang
plaats
1830
1 stuk
Aalsum
 
091 - 094 Registers van grafeigenaren periode
omvang
plaats
1830 - 1944
4 delen
 
091 Register van grafeigenaren, met index op voornaam periode
omvang
plaats
1830 - 1876
1 deel
Aalsum
 
092 Register van grafeigenaren van de uitbreiding van het kerkhof, met plattegrond periode
omvang
plaats
1863 - 1876
1 deel
Aalsum
 
093 Register van grafeigenaren met aantekeningen van begravenen, met index op familienaam periode
omvang
plaats
1877 - 1944
1 deel
Aalsum
 
094 Register van grafeigenaren met aantekeningen van de begravenen, met index op familienaam periode
omvang
plaats
1881 - 1939
1 deel
Aalsum
 
095 Register houdende aanwijzigen in welke graven al of niet kan worden begraven ( per jaar) periode
omvang
plaats
1833 - 1917
1 deel
Aalsum
 
096 Plattegrond van de begraafplaats

Dit archiefbestanddeel is niet raadpleegbaar (wegens Slechte materiële staat).

periode
omvang
plaats
1843
1 stuk
Aalsum
 
097 Verklaringen van onderhandse aankopen ten behoeve van de uitbreiding van het kerkhof periode
omvang
plaats
1863 - 1876
1 omslag
Aalsum
 
098 Verslag van de werkzaamheden betreffende de verbeteringen aan de begraafplaats, 1872 - 1875 met de financiële verantwoording periode
omvang
plaats
1875
1 katern
Aalsum
 
099 Formulieren betreffende de toestemming tot het begraven van lijken periode
omvang
plaats
1900 - 1940
1 omslag
Aalsum
 
100 Stukken betreffende de eigendomsoverdracht van graven periode
omvang
plaats
1928 - 1934
1 omslag
Aalsum
 
101 Overeenkomst met Minze Dijkstra te Dokkum betreffende het onderhoud van graf G3 met grafsteen periode
omvang
plaats
1956
1 stuk
Aalsum
 
227 Stukken betreffende aangegane verplichtingen inzake onderhoud aan grafmonumenten periode
omvang
plaats
1941 - 2001
1 omslag
Aalsum
 
228 Stukken betreffende de tarieven van begraven op de begraafplaats periode
omvang
plaats
1963 - 2005
1 omslag
Aalsum
 
230-233 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1940 - 1987
4 delen
 
230 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1940 - 1947
1 deel
Aalsum
 
231 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1947 - 1972
1 deel
Aalsum
 
232 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1973 - 1981
1 deel
Aalsum
 
233 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1982 - 1987
1 deel
Aalsum
 
234-235 Kasboeken van ontvangsten uit grafrechten periode
omvang
plaats
1967 - 1980
2 delen
 
234 Kasboek van ontvangsten uit grafrechten periode
omvang
plaats
1967 - 1977
1 deel
Aalsum
 
235 Kasboek van ontvangsten uit grafrechten periode
omvang
plaats
1978 - 1980
1 deel
Aalsum

- -  V.B.6. Registratie van de kerkelijke bevolking

 
102 Register van stemgerechtigde lidmaten van Aalsum, 1882 - 1926, register van stemgerechtigde lidmaten van Aalsum en Wetzens, 1927 - 1930 periode
omvang
plaats
1882 - 1930
1 deel
Aalsum
Wetzens
 
103 Lijst van stemgerechtigde lidmaten periode
omvang
plaats
1936
1 stuk
Aalsum

VI. Archief van de kerkvoogdij van Wetzens


-  VI.A. Stukken van algemene aard


- -  VI.A.1. Notulen

 
104 - 105 Registers van notulen van vergaderingen periode
omvang
plaats
1883-1975
2 delen
 
104 Register van notulen van vergaderingen van kerkvoogden, kerkvoogden en notabelen , en kerkvoogden en stemgerechtigde lidmaten: met plaatselijk reglement op de administratie van kerkelijke goederen en fondsen, 1882 periode
omvang
plaats
1882 - 1931
1 deel
Wetzens
 
105 Register van notulen van vergaderingen van kerkvoogden, kerkvoogden en notabelen en kerkvoogden en stemgerechtigde lidmaten

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
plaats
1931-1975
1 deel
Wetzens
 
236 Register van notulen van de Restauratiecommissie Wetsens en notulen van de buitengewone gemeentevergadering (van de Hervormde Gemeente Wetsens), 25 mei 1970 periode
omvang
plaats
1970 - 1972
1 katern
Wetzens

-  VI.B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen


- -  VI.B.1. Organisatie en reglementering

 
106 Proces-verbaal van handeling inzake de benoeming van een commissie van drie personen voor het ontwerp van een plaatselijk reglement voor het beheer van de kerkelijke goederen en fondsen periode
omvang
plaats
1881
1 stuk
Wetzens
 
107 Proces-verbaal van de handelingen inzake de benoeming van zeven notabelen periode
omvang
plaats
1882
1 stuk
Wetzens
 
108 Roosters van aftreden van de kerkvoogden en notabelen periode
omvang
plaats
1884 - 1966
1 omslag
Wetzens

- -  VI.B.2. Registratie van de kerkelijke bevolking

 
109 Lijsten van stemgerechtigde lidmaten periode
omvang
plaats
1891 - 1949
1 omslag
Wetzens
 
110 Lijsten van stemgerechtigde lidmaten periode
omvang
plaats
1946 - 1961
1 omslag
Wetzens

- -  VI.B.3. Begraafplaats

 
111 Register van graven

Dit archiefbestanddeel is niet aanwezig (wegens Berust ter plaatse).

periode
omvang
plaats
1849 - 1872
1 deel
Wetzens
 
112 Register van grafeigenaren periode
omvang
plaats
1883
1 katern
Wetzens
 
113 Register van graven

Dit archiefbestanddeel is niet aanwezig (wegens Berust ter plaatse).

periode
omvang
plaats
1883 - 1975
1 deel
Wetzens

- -  VI.B.4. Financiële administratie

 
114 - 116 Kasboeken van ontvangsten en uitgaven, tevens jaarrekeningen periode
omvang
plaats
1833 - 1974
3 delen
 
114 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, tevens jaarrekeningen periode
omvang
plaats
1833 - 1887
1 deel
Wetzens
 
115 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, tevens jaarrekeningen periode
omvang
plaats
1888 - 1939
1 deel
Wetzens
 
116 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, tevens jaarrekeningen periode
omvang
plaats
1940 - 1974
1 deel
Wetzens
 
117 Spaarbankboekje periode
omvang
plaats
1934 - 1968
1 deel
Wetzens
 
118 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1945 - 1949
1 omslag
Wetzens
 
119 Begrotingen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1947 - 1962
1 omslag
Wetzens
 
120 Renteboekje betreffende de aflossing door mej. S. Obma te Oenkerk van een hypotheek op een perceel bouwland (kad. Ee A 319) onder Aalsum en een perceel weiland (kad. Ee B 588) onder Wetzens periode
omvang
plaats
1954 - 1974
1 deel
Wetzens
 
121 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1958 - 1970
1 deel
Wetzens
 
122 Stuk betreffende het legaat van K. van der Laan, oud-veearts te Dokkum, waarbij hij de kerkvoogdij het bedrag van fl. 250,00 legateerd periode
omvang
plaats
1965
1 stuk
Wetzens

- -  VI.B.5. Beheer van de bezittingen

 
123 Stukken betreffende het onderhoud van het orgel door de Fa. A.J. Opten te Groningen periode
omvang
plaats
1954 - 1955
1 omslag
Wetzens
 
124 Stukken betreffende het legaat van Maaike Dijkstra-Zijlstra waarbij zij de kerkvoogdij een perceel weiland ( kad. Anjum D 559) nalaat, onder voorwaarden tot onderhoud van de familiegraven te Wetzens, met bijlagen periode
omvang
plaats
1955 - 1984
1 omslag
Wetzens
 
125 Stukken betreffende het legaat van Andries Dijkstra te Anjum waarbij hij de kerkvoogdij een gardenierswoning met enige percelen weiland (kad. Nijkerk C 1618, 1359, 1355, en 654) nalaat, met bijlagen periode
omvang
plaats
1968 - 1984
1 omslag
Wetzens
 
126 Akte van overdracht van de administratie en financiën van de kerkvoogdij van Wetzens aan de samengevoegde kerkvoogdijen van Aalsum/ Wetzens periode
omvang
plaats
1975
1 stuk
Wetzens
 
237 Stukken betreffende de restauratie van de kerk, met tekeningen periode
omvang
plaats
1970 - 1974
1 omslag
Wetzens
 
238 (Honderd gulden-club boek) Register van inschrijvingen van betalingen ten behoeve van de restauratie van de kerk periode
omvang
plaats
1973 - 1974
1 deel
Wetzens
 
239 Fotoboek van de restauratie van de kerk periode
omvang
plaats
1970 - 1975
1 deel
Wetzens
 
240 Foto's van het ex- en interieur van de kerk van voor, tijdens en na de restauratie periode
omvang
plaats
1965 - 1980
1 omslag
Wetzens
 
241 Stukken betreffende het vernieuwde orgel, met tekening periode
omvang
plaats
1973 - 1974
1 omslag
Wetzens
 
242 Akten van verpachting van landerijen periode
omvang
plaats
1979 - 2001
1 omslag
Wetzens
 
243 Akten betreffende de ruiling en sloop van de voormalige kosterswoning met schuur en grond (kad. Nijkerk C1392) aan de Opgong 2 te Wetzens, met bijlagen periode
omvang
plaats
1978 - 1989
1 omslag
Wetzens

VII. Gecombineerde kerkvoogdij van Aalsum- Wetzens

 
127 Leggers van de bezittingen en fondsen verbonden aan de predikantsplaats periode
omvang
plaats
1900 - 1993
1 omslag
Aalsum
Wetzens
 
128 Leggers van de bezittingen en fondsen van de pastoriegoederen periode
omvang
plaats
1906 - 1966
1 omslag
Aalsum
Wetzens
 
129 Lijst van stemgerechtigde lidmaten periode
omvang
plaats
1936
1 stuk
Aalsum
Wetzens
 
130 Lijst van lidmaten met de opgegeven bedragen van het jaarlijks inkomen ten behoeve van de hoofdelijke omslag periode
omvang
plaats
1941
1 stuk
Aalsum
Wetzens
 
131 Legger van de inkomsten en rechten van de predikantsplaats periode
omvang
plaats
1946
1 stuk
Aalsum
Wetzens
 
246 Plaatselijk reglement voor de samenstelling en de werkwijze van het college van kerkvoogden der Hervormde gemeente te Aalsum en Wetsens periode
omvang
plaats
1993
1 stuk
Aalsum
Wetzens
 
247 Plaatselijk reglement op het beheer van de bijzondere begraafplaatsen te Aalsum en Wetsens, met bijlagen periode
omvang
plaats
1983 - 1992
1 omslag
Aalsum
Wetzens
 
248 Lijsten van stemgerechtigde lidmaten periode
omvang
plaats
1952 - 1983
1 omslag
Aalsum
Wetzens
 
249 Rapport betreffende het onderhoudsbeleid in de toekomst en de wenselijkheid of noodzaak tot restauratie van de orgels in Aalsum en Wetsens periode
omvang
plaats
2001
1 stuk
Aalsum
Wetzens
 
250 Notariële akten van schenking van een geldsom door W.J. Hacquebord en A. Hacquebord te Dokkum

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens akte opneming).

periode
omvang
plaats
1992 - 2004
1 omslag
Aalsum
Wetzens
 
251 Polissen vooor de verzekeringen van de eigendommen, met bijlagen periode
omvang
plaats
1948 - 1993
1 omslag
Aalsum
Wetzens

VIII. Gedeponeerde archieven


-  VIII.1. Meisjesvereniging "Dorkas"

 
132 Register van notulen van bijeenkomsten, notulen van bijeenkomsten van ring "De Dokkumer Wâlden", 1960 - 1961

N.B. Deze vereniging is in 1963 opgegaan in de Christelijke Jongelings Vereniging

periode
omvang
plaats
1956 - 1963
1 deel
Aalsum
Wetzens

-  VIII.2. Christelijke Jongelings Vereniging "Benjamin"

De "knapenvereniging" Benjamin werd opgericht in 1935. Het eerste notulenboek is verloren gegaan.
 
133, 135, 255 Kasboeken van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1950 - 1975
3 katerns, 2 delen
 
133 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1950 - 1966
1 deel
Aalsum
Wetzens
 
255 Kasboeken van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1953 - 1975
3 katerns
Aalsum
Wetzens
 
135 Kasboek van ontvangsten uit contributies periode
omvang
plaats
1963 - 1966
1 deel
Aalsum
Wetzens
 
134, 253 - 254 Registers van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
plaats
1949 - 1964
3 delen
 
253 Register van notulen van bijeenkomsten tevens jaarverslagen periode
omvang
plaats
1949 - 1960
1 deel
Aalsum
Wetzens
 
254 Register van notulen van bijeenkomsten, notulen van ringvergaderingen, 1960 - 1961 periode
omvang
plaats
1960 - 1964
1 deel
Aalsum
Wetzens
 
134 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
plaats
1963 - 1966
1 deel
Aalsum
Wetzens

-  VIII.3. Bazarcommissie

 
136 Register van notulen van bijeenkomsten, verslagen van de gehouden bazars en lijst van leden van de Bazarcommissie

N.B. De bazars werden gehouden ten behoeve van de restauratie van de pastorie

periode
omvang
plaats
1935 - 1936
1 katern
Aalsum
Wetzens

-  VIII.4. Kerkkoor

 
137 Foto`s van het Kerkkoor

NB Namen van de leden van het koor zijn niet vermeld.

periode
omvang
plaats
1931 - 1985
1 omslag
Aalsum
Wetzens
 
138 Stuk betreffende de opheffing van het kerkkoor periode
omvang
plaats
1934
1 stuk
Aalsum
Wetzens

-  VIII.5. Zendingscommissie

 
252 Kasboeken van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1947 - 1979
1 pak
Aalsum
Wetzens

-  VIII.6. Jeugdraad

NB. Voor de notulen van de vergaderingen van de gezamenlijke jeugdraden van de Gereformeerde Kerk Dokkum en de Hervormde Gemeenten Aalsum/ Wetsens en Dokkum en het Jongerenpastoraad: zie het archief van de Gereformeerde Kerk van Dokkum
 
256 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
plaats
1972 - 1982
1 deel
Aalsum
Wetzens
 
257 Mixer, orgaan van de jeugdraad van de Hervomde Gemeente Aalsum-Wetsens periode
omvang
plaats
1970 - 1978
1 pak
Aalsum
Wetzens
 
258 Foto`s van het jeugdwerk periode
omvang
plaats
1963 - 1982
1 omslag
Aalsum
Wetzens

-  VIII.7. Vrouwenvereniging "Persis"

De vrouwengroep "Persis" werd op 21 september 1935 opgericht en op 5 oktober 1992 wegens een gering ledental opgeheven
 
259-264 Registers van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
plaats
1940 - 1992
1 katern, 5 delen
 
259 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
plaats
1940 - 1947
1 katern
Aalsum
Wetzens
 
260 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
plaats
1940 - 1947
1 deel
Aalsum
Wetzens
 
261 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
plaats
1955 - 1964
1 deel
Aalsum
Wetzens
 
262 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
plaats
1964 - 1970
1 deel
Aalsum
Wetzens
 
263 Register van notulen van bijeenkomsten, met rooster van aftreden van bestuursleden, 1960-1981 periode
omvang
plaats
1970 - 1982
1 deel
Aalsum
Wetzens
 
264 Register van notulen van bijeenkomsten, met rooster van aftreden van bestuursleden, 1973-1990 periode
omvang
plaats
1982 - 1992
1 deel
Aalsum
Wetzens
 
265 Register van jaarverslagen, met reglement 1940 periode
omvang
plaats
1935 - 1992
1 deel
Aalsum
Wetzens
 
266 Verslagen van diverse (bijzondere) bijeenkomsten, jubilea en reisjes van de vereniging periode
omvang
plaats
1934 - 1984
1 omslag
Aalsum
Wetzens
 
267 Ingekomen stukken periode
omvang
plaats
1954 - 1984
1 omslag
Aalsum
Wetzens
 
268 Kasboekjes van ontvangsten en uitgaven, 1934-1992, kasboekjes van ontvangen contributies, 1934-1944, register van jaarrekeningen, 1973-1991, spaarbankboekjes, 1960-1991 periode
omvang
plaats
1934 - 1992
1 omslag
Aalsum
Wetzens
 
269 Foto's periode
omvang
plaats
1937 - 1984
1 omslag
Aalsum
Wetzens

IX. Stukken waarvan het verband met het archief niet duidelijk is

 
139 Akten van geldleningen door Boele Wijtzes Terpstra te Oostrum/ Aalsum aan diverse personen periode
omvang
plaats
1866 - 1935
1 omslag
Aalsum
Wetzens

X. Documentatie

 
270 Vinea Domini - Geschiedenis van de kerkelijke gemeente Aalsum-Wetsens

NB. Geschreven door ds J. ter Steege, Hervormd predikant te Aalsum-Wetsens

periode
omvang
plaats
1972
1 deel
Aalsum
Wetzens
 
271 Artikelen uit kranten en tijdschriften betreffende de kerken van Aalsum en Wetsens periode
omvang
plaats
1955 - 1980
1 omslag
Aalsum
Wetzens
 
272 "Stemmen uit Jeruzalem" Prekenserie onder redactie van ds J. ter Steege

NB.1 Hierbij ook een klein deel van de prekenserie "Van Goedertierenheid en Recht", van 1957 - 1960

NB.2 Voor de jaargangen van "Stemmen uit Jeruzalem" , 1982 - 1985 zie NH Foudgum
inv. nr. 208

periode
omvang
plaats
1969 - 1979
1 pak
Aalsum
Wetzens
 
273 Cliché van het gemeentewapen van de Hervormde Gemeente Aalsum-Wetsens, met stempel periode
omvang
plaats
z.j.
1 omslag
Aalsum
Wetzens