Deze pagina is gegenereerd op 8 juni 2011 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Archiefinventaris 309

C.D.A. Dongeradeel ( Voorgangers)


 Inleiding
 Archiefvormer
 Archiefschema
 Inventaris

  
U kunt ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.
 


 Inleiding


In deze inventaris zijn bijeengebracht de archiefjes van de voorgangers van het CDA Dongeradeel.
In 1988 werden de dorps- en wijkkiesverenigingen van de ARP en CHU opgeheven door de oprichting van één gemeentelijke CDA afdeling Dongeradeel ( zie inv.nr. 41)
De laatste notulenboeken van de periode voor 1945 zijn door de Duitse bezetter in beslag genomen en niet weer terug gekomen. Alle kiesverenigingen zijn in 1940 opgeheven en in 1945 heropgericht (zie inv.nr 87)
De ARP kiesvereniging Moddergat besloot in de ledenvergadering van 1964 ook leden uit Paessens toe te laten, en gaat sindsdien verder als kiesvereniging Paessens/ Moddergat (zie inv.nr.46)

Periode: 1888 - 1988
Omvang:
Aantal delen: 132 - alle stukken zijn in het Nederlands.

De archiefstukken betreffen de volgende plaats(en):
- Aalsum (4)
- Anjum (3)
- Dokkum (44)
- Dokkumer Nieuwe Zijlen (4)
- Ee (6)
- Engwierum (10)
- Hantum (1)
- Lioessens (4)
- Metslawier (2)
- Moddergat (4)
- Morra (4)
- Niawier (4)
- Oostdongeradeel (21)
- Oosternijkerk (2)
- Oostrum (5)
- Paesens (4)
- Raard (2)
- Ternaard (6)
- Westdongeradeel (13)
- Wetzens (4)
(Het getal achter de plaatsnaam is het aantal inventarisnummers betreffende die plaats.)

Boeken, klappers en nadere toegangen:

CVT1743 Reglement van de Anti Revolutionaire Kiesvereniging te Dokkum Archiefvormer


Afdeling Dongeradeel van het Christen Democratisch Appèl 1988 - Archiefschema


I. Archieven van voorgangers van het Christen Democratisch Appèl Dongeradeel

-  I.A. Anti Revolutionaire Partij
- -  I.A.1. Centrale Statenkieskring Dokkum
- -  I.A.2. Kiesvereniging "Nederland en Oranje" Dokkum
- -  I.A.3. Kiesvereniging "Nederland en Oranje" Oostdongeradeel
- - -  I.A.3.a. Raadsfractie Oostdongeradeel
- - -  I.A.3.b. Kiesvereniging Anjum
- - -  I.A.3.c. Kiesvereniging Ee/ Oostrum
- - -  I.A.3.d. Kiesvereniging Engwierum/ Dokkumer Nieuwe Zijlen/ Nieuwland
- - -  I.A.3.e. Kiesvereniging Metslawier
- - -  I.A.3.f. Kiesvereniging Morra/ Lioessens
- - -  I.A.3.g. Kiesvereniging Niawier/ Wetsens en Aalsum
- - -  I.A.3.h. Kiesvereniging Oosternijkerk
- - -  I.A.3.i. Kiesvereniging Paessens/ Moddergat
- -  I.A.4. Kiesvereniging "Nederland en Oranje" Westdongeradeel
- - -  I.A.4.a. Raadsfractie Westdongeradeel
- - -  I.A.4.b. Kiesvereniging Raard
- - -  I.A.4.c. Kiesvereniging Hantum
- - -  I.A.4.d. Kiesvereniging Holwerd
-  I.B. Christelijk Historische Unie
- -  I.B.1. Statenkieskring Dokkum
- -  I.B.2. Kiesvereniging "Groen van Prinsterer" Dokkum
- -  I.B.3. Kiesvereniging "Recht boven Macht" Oostdongeradeel
- - -  I.B.3.a. Raadsfractie Oostdongeradeel
- - -  I.B.3.b. Afdeling Anjum
- - -  I.B.3.c. Afdeling Ee
- - -  I.B.3.d. Afdeling Engwierum
- -  I.B.4. Kiesvereniging "Recht boven Macht" Westdongeradeel
- - -  I.B.4.a. Afdeling Ternaard
-  I.C. Christen Democratisch Appèl
- -  I.C.1. Statenkring afdeling Dokkum
- -  I.C.2. Raadsfractie Oostdongeradeel Inventaris


I. Archieven van voorgangers van het Christen Democratisch Appèl Dongeradeel


-  I.A. Anti Revolutionaire Partij


- -  I.A.1. Centrale Statenkieskring Dokkum

 
001 Register van notulen van vergaderingen, 1901 - 1902 met notulen van vergaderingen van het Provinciaal comité van AR kiesverenigingen, 1902 - 1903 periode
omvang
plaats
1901 - 1903
1 deel
Dokkum
 
002 Statuten periode
omvang
plaats
1947
1 stuk
Dokkum
 
003 Wegwijs - organogram van de Anti-Revolutionare Parij periode
omvang
plaats
1964
1 deel
Dokkum

- -  I.A.2. Kiesvereniging "Nederland en Oranje" Dokkum

 
004 - 010 Registers van notulen van vergaderingen periode
omvang
plaats
1888 - 1980
6 delen, 1 omslag
 
004 Register van notulen van (bestuurs- en leden)vergaderingen, ledenlijst, 1888 en 1896 periode
omvang
plaats
1888 - 1901
1 deel
Dokkum
 
005 Register van notulen van (bestuurs- en leden)vergaderingen, met ledenlijst 1901 periode
omvang
plaats
1901 - 1904
1 deel
Dokkum
 
006 Register van notulen van (bestuurs- en leden)vergaderingen, met ledenlijst en rooster van aftreden van bestuursleden, 1907 - 1919 periode
omvang
plaats
1904 - 1916
1 deel
Dokkum
 
007 Notulen van (bestuurs- en leden)vergaderingen, tevens jaarverslagen periode
omvang
plaats
1945 - 1948
1 omslag
Dokkum
 
008 Register van notulen van (bestuurs- en leden)vergaderingen, jaarverslagen, en rooster van aftreden van bestuursleden, 1951 - 1955 periode
omvang
plaats
1946 - 1951
1 deel
Dokkum
 
009 Register van notulen van (bestuurs- en leden)vergaderingen met rooster van aftreden van bestuursleden, 1951 - 1965 periode
omvang
plaats
1951 - 1958
1 deel
Dokkum
 
010 Register van notulen van (bestuurs- en leden)vergaderingen, met bijlagen periode
omvang
plaats
1972 - 1980
1 deel
Dokkum
 
011 Statuten periode
omvang
plaats
1934
1 stuk
Dokkum
 
012 Stukken betreffende het vijftig jarig jubileum periode
omvang
plaats
1938
1 omslag
Dokkum
 
013-014 Ingekomen- en afschriften van verzonden stukken periode
omvang
plaats
1946 - 1980
2 omslagen
 
013 Ingekomen- en afschriften van verzonden stukken periode
omvang
plaats
1946 - 1974
1 omslag
Dokkum
 
014 Ingekomen- en afschriften van verzonden stukken periode
omvang
plaats
1954 - 1980
1 omslag
Dokkum
 
015 Stukken betreffende een geschil van opvatting tussen de gereformeerden (vrijgemaakt) en de gereformeerden (in synodaal verband) over de koers van de ARP periode
omvang
plaats
1948 - 1950
1 omslag
Dokkum
 
016 Jaarverslagen periode
omvang
plaats
1949 - 1963
1 omslag
Dokkum
 
017 Ledenlijsten met wijkindeling en wijkhoofden periode
omvang
plaats
1961 - 1980
1 omslag
Dokkum
 
018 Bereidverklaringen van de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen periode
omvang
plaats
1962 en 1974
1 omslag
Dokkum
 
019 Jaarrekeningen periode
omvang
plaats
1963 - 1979
1 omslag
Dokkum
 
020 De stad waarin wij leven - verkiezingsprogramma van de Combinatie Christelijke Partijen ( ARP, CHU en KKD) voor de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Dokkum periode
omvang
plaats
1970 - 1974
1 omslag
Dokkum
 
021 Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezing in een gemeenschappelijk programma met de CHU

De KKD ( Katholieke Kieskring Dokkum) werd in 1974 opgeheven in verband met gebrek aan interesse voor de politiek van katholiek Dokkum
( zie brief in inv.nr. 14 ing. stukken)

periode
omvang
plaats
1974 - 1978
1 stuk
Dokkum
 
022 Reglement en instructie voor de propaganda-commissie periode
omvang
plaats
z.j.
1 stuk
Dokkum
 
023 Raambiljetten ten behoeve van verkiezingen periode
omvang
plaats
z.j.
1 omslag

- -  I.A.3. Kiesvereniging "Nederland en Oranje" Oostdongeradeel

 
024 Statuten periode
omvang
plaats
1965
1 stuk
Oostdongeradeel

- - -  I.A.3.a. Raadsfractie Oostdongeradeel
 
025 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1952 - 1978
1 deel
Oostdongeradeel
 
026 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
plaats
1970 - 1978
1deel

- - -  I.A.3.b. Kiesvereniging Anjum
 
027-028 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
plaats
1945 - 1970
1 deel, 1 katern
 
027 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
plaats
1945 - 1947
1 katern
 
028 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
plaats
1947 - 1970
1 deel
Anjum
 
029 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1952 - 1981
1deel
Anjum

- - -  I.A.3.c. Kiesvereniging Ee/ Oostrum
 
124 Reglement periode
omvang
plaats
ca. 1980
1 stuk
Ee
Oostrum
 
125 Ledenlijst periode
omvang
plaats
1983
1 stuk
Ee
Oostrum
 
126 - 128 Kasboeken van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1963 - 1988
3 katerns
 
126 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1963 - 1976
1 katern
Ee
Oostrum
 
127 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1976 - 1980
1 katern
Ee
Oostrum
 
128 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, met ledenlijst, 1981 periode
omvang
plaats
1981 - 1988
1 katern
Ee
Oostrum

- - -  I.A.3.d. Kiesvereniging Engwierum/ Dokkumer Nieuwe Zijlen/ Nieuwland
 
030 Register van notulen van (bestuurs- en leden)vergaderingen periode
omvang
plaats
1915 - 1936
1 deel
Dokkumer Nieuwe Zijlen
Engwierum
 
031 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1945 - 1968
1 deel
Dokkumer Nieuwe Zijlen
Engwierum
 
032 Register van notulen van (bestuurs- en leden)vergaderingen periode
omvang
plaats
1954 - 1968
1 deel
Dokkumer Nieuwe Zijlen
Engwierum
 
033 Ledenlijst periode
omvang
plaats
1964
1 stuk
Dokkumer Nieuwe Zijlen
Engwierum

- - -  I.A.3.e. Kiesvereniging Metslawier
 
118 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
plaats
1946 - 1966
1 deel
Metslawier
 
119 Register van notulen van vergaderingen, ledenlijst periode
omvang
plaats
1923 - 1931
1 katern
Metslawier

- - -  I.A.3.f. Kiesvereniging Morra/ Lioessens
 
034 - 036 Registers van notulen van vergaderingen periode
omvang
plaats
1909 - 1973
3 delen
 
034 Register van notulen van vergaderingen, met ledenlijst, 1921 periode
omvang
plaats
1909 - 1921
1 deel
Lioessens
Morra
 
035 Register van notulen van vergaderingen, met ledenlijst, 1926 periode
omvang
plaats
1926 - 1933
1 deel
Lioessens
Morra
 
036 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
plaats
1952 - 1973
1 deel
Lioessens
Morra
 
037 Spaarbankboekje periode
omvang
plaats
1957 - 1989
1 deel
Lioessens
Morra

- - -  I.A.3.g. Kiesvereniging Niawier/ Wetsens en Aalsum
 
038 - 041 Registers van notulen van vergaderingen, tevens jaarverslagen periode
omvang
plaats
1911 - 1988
4 delen
 
038 Register van notulen van (bestuurs- en leden)vergaderingen, jaarvergaderingen, reglement en ledenlijst, 1923 periode
omvang
plaats
1911 - 1923
1 katern
Aalsum
Niawier
Wetzens
 
039 Register van notulen van (bestuurs- en leden)vergaderingen, tevens jaarverslagen periode
omvang
plaats
1923 - 1933
1 deel
Aalsum
Niawier
Wetzens
 
040 Register van notulen van (bestuurs- en leden)vergaderingen, tevens jaarverslagen periode
omvang
plaats
1945 - 1980
1deel
Aalsum
Niawier
Wetzens
 
041 Register van notulen van ledenvergaderingen periode
omvang
plaats
1981 - 1988
1 deel
 
117 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, ledenlijst, 1975 periode
omvang
plaats
1964 - 1989
1 deel
Aalsum
Niawier
Wetzens

- - -  I.A.3.h. Kiesvereniging Oosternijkerk
 
042 - 043 Registers van notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen periode
omvang
plaats
1945 - 1981
2 delen
 
042 Register van notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen periode
omvang
plaats
1945 - 1957
1 deel
Oosternijkerk
 
043 Register van notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen periode
omvang
plaats
1957 - 1981
1 deel
Oosternijkerk

- - -  I.A.3.i. Kiesvereniging Paessens/ Moddergat
 
044 - 046 Registers van notulen van vergaderingen periode
omvang
plaats
1945 - 1975
2 katerns, 1 deel
 
044 Register van notulen van vergaderingen, met ledenlijst 1954 periode
omvang
plaats
1945 - 1954
1 katern
Moddergat
Paesens
 
045 Register van notulen van vergaderingen, tevens jaarverslagen periode
omvang
plaats
1954 - 1959
1 katern
Moddergat
Paesens
 
046 Register van notulen van vergaderingen, tevens jaarverslagen periode
omvang
plaats
1960 - 1975
1 deel
Moddergat
Paesens
 
047 Register van leden periode
omvang
plaats
1966 - 1972
1 katern
Moddergat
Paesens

- -  I.A.4. Kiesvereniging "Nederland en Oranje" Westdongeradeel

 
048 - 051 Registers van notulen van bestuursvergaderingen periode
omvang
plaats
1917 - 1979
4 delen
 
048 Register van notulen van bestuursvergaderingen periode
omvang
plaats
1917 - 1930
1 deel
Westdongeradeel
 
049 Register van notulen van bestuursvergaderingen, met register van bestuursfuncties in moderamen en afdelingen periode
omvang
plaats
1930 - 1949
1 deel
Westdongeradeel
 
050 Register van notulen van bestuursvergaderingen periode
omvang
plaats
1949 - 1960
1 deel
Westdongeradeel
 
051 Register van notulen van bestuursvergaderingen periode
omvang
plaats
1962 - 1981
1 deel
Westdongeradeel
 
052 - 053 Registers van notulen van ledenvergaderingen periode
omvang
plaats
1945 - 1974
2 delen
 
052 Register van notulen van ledenvergaderingen, tevens jaarverslagen periode
omvang
plaats
1945 - 1956
1 deel
Westdongeradeel
 
053 Register van notulen van ledenvergaderingen, tevens jaarverslagen periode
omvang
plaats
1957 - 1974
1 deel
Westdongeradeel
 
054 Stukken betreffende een geschil met de CHU aangaande de samenstelling van het college periode
omvang
plaats
1946 - 1947
1 omslag
Westdongeradeel
 
055 Stukken betreffende de herbenoeming van A.G. Bouma te Holwerd als wethouder namens de ARP periode
omvang
plaats
1951 - 1954
1 omslag
Westdongeradeel
 
056 Statuten periode
omvang
plaats
1948 - 1957
1 omslag
Westdongeradeel

- - -  I.A.4.a. Raadsfractie Westdongeradeel
 
057 - 060 Registers van notulen van vergaderingen periode
omvang
plaats
1954 - 1974
2 delen, 1 katern, 1 omslag
 
057 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
plaats
1953 - 1954
1 katern
Westdongeradeel
 
058 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
plaats
1954 - 1964
1 deel
Westdongeradeel
 
059 Notulen van de vergadering op 7 maart 1962 periode
omvang
plaats
1962
1 omslag
Westdongeradeel
 
060 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
plaats
1964 - 1974
1 deel
Westdongeradeel

- - -  I.A.4.b. Kiesvereniging Raard
 
061 Register van notulen van (bestuurs- en leden)vergaderingen, met rooster van aftreden van bestuursleden, 1948 - 1957 periode
omvang
plaats
1947 - 1959
1 deel
Raard
 
062 Register van notulen van (bestuurs- en leden)vergaderingen, tevens jaarverslagen periode
omvang
plaats
1960 - 1981
1 deel
Raard

- - -  I.A.4.c. Kiesvereniging Hantum
 
129 Statuten periode
omvang
plaats
1951
1 stuk
Hantum
 
132 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, met ledenlijst periode
omvang
plaats
1945 - 1974
1 deel

- - -  I.A.4.d. Kiesvereniging Holwerd
 
130 Register van notulen van vergaderingen, tevens jaarverslagen periode
omvang
plaats
1954 - 1965
1 deel
 
131 Stukken betreffende de A.R. gespreksgroep "Holwerd" met het onderwerp "de Christelijke Organisaties in deze tijd". periode
omvang
plaats
1963
1 omslag

-  I.B. Christelijk Historische Unie


- -  I.B.1. Statenkieskring Dokkum

 
063 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
plaats
1961 - 1979
1 deel
 
064 Ingekomen- en afschriften van verzonden stukken periode
omvang
plaats
1961 - 1981
1 omslag
 
065 Presentielijsten periode
omvang
plaats
1968 - 1977
1 omslag
Dokkum
 
066 Jaarrekeningen periode
omvang
plaats
1968 - 1978
1 omslag
Dokkum

- -  I.B.2. Kiesvereniging "Groen van Prinsterer" Dokkum

 
067 - 070 Registers van notulen van (bestuurs- en leden)vergaderingen periode
omvang
plaats
1949 - 1980
4 delen
 
067 Register van notulen van (bestuurs- en leden)vergaderingen, tevens jaarverslagen periode
omvang
plaats
1949 - 1960
1 deel
Dokkum
 
068 Register van notulen van (bestuurs- en leden)vergaderingen, tevens jaarverslagen periode
omvang
plaats
1960 - 1966
1 deel
Dokkum
 
069 Register van notulen van (bestuurs- en leden)vergaderingen, tevens jaarverslagen periode
omvang
plaats
1966 - 1974
1 deel
Dokkum
 
070 Register van notulen van (bestuurs- en leden)vergaderingen, tevens jaarverslagen periode
omvang
plaats
1975 - 1980
1 deel
Dokkum
 
071 Ingekomen- en afschriften van verzonden stukken periode
omvang
plaats
1953 - 1970
1 omslag
Dokkum
 
072 Ledenlijsten periode
omvang
plaats
1955 - 1982
1 omslag
Dokkum
 
073 Jaarrekeningen periode
omvang
plaats
1960 - 1980
1 omslag
Dokkum
 
074 "Omroep", contactblad periode
omvang
plaats
1962 - 1967
1 omslag
Dokkum
 
075 Register van leden periode
omvang
plaats
1962 - 1968
1 katern
Dokkum
 
076 Tabellarisch kasboek van ontvangsten en uitgaven

NB Voorin een rekapitulatie van ontvangsten en uitgaven van 1945 - 1965

periode
omvang
plaats
1962 - 1980
1 deel
Dokkum
 
077 Register van contributie van plaatselijke- en landelijke leden periode
omvang
plaats
1966 - 1975
1 omslag
Dokkum
 
078 Jaarverslagen periode
omvang
plaats
1968 - 1978
1 omslag
Dokkum
 
079 Cliché's gebruikt bij afbeeldingen op affiche's bij de gemeenteraadsverkiezingen periode
omvang
plaats
1970
1 omslag
Dokkum
 
080 Bereidverklaringen van de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen periode
omvang
plaats
1970 en 1974
1 omslag
Dokkum
 
081 Ingekomen- en afschriften van verzonden stukken periode
omvang
plaats
1971 - 1979
1 omslag
Dokkum
 
082 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, tevens register van contributie 1976 periode
omvang
plaats
1974 - 1980
1 katern
Dokkum
 
083 Stukken betreffende een subsidie-aanvraag voor het godsdienstonderwijs op de openbare lagere scholen in Dokkum periode
omvang
plaats
1978 - 1979
1 omslag
Dokkum

- -  I.B.3. Kiesvereniging "Recht boven Macht" Oostdongeradeel

 
084 Statuten en huishoudelijk reglement periode
omvang
plaats
1920 en 1938
1 omslag
Oostdongeradeel
 
085 - 089 Registers van notulen van vergaderingen periode
omvang
plaats
1920 - 1980
5 delen
 
085 Register van notulen van (bestuurs- en leden)vergaderingen periode
omvang
plaats
1920 - 1930
1 deel
Oostdongeradeel
 
086 Verslag van de kamerkringvergadering van 14 november op de bestuursvergadering van 26 november periode
omvang
plaats
1936
1 deel
Oostdongeradeel
 
087 Register van notulen van (bestuurs- en leden)vergaderingen, jaarverslagen en lijst van bestuurs- en afdelingsbestuursleden, 1946 periode
omvang
plaats
1945 - 1947
1 deel
Oostdongeradeel
 
088 Register van notulen van (bestuurs- en leden)vergaderingen , tevens jaarverslagen periode
omvang
plaats
1947 - 1950
1 deel
Oostdongeradeel
 
089 Register van notulen van (bestuurs- en leden)vergaderingen, jaarverslagen, register van bestuurs- en afdelingsbestuurssamenstelling, 1950 -1958, kandidaten voor de gemeenteraad, 1946 - 1974, raadsleden, 1945 - 1974, afgevaardigden, 1945 - 1979 periode
omvang
plaats
1951 - 1980
1 deel
Oostdongeradeel
 
090 Stukken betreffende de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen periode
omvang
plaats
1931 - 1970
1 omslag
Oostdongeradeel
 
091 Jaarverslagen periode
omvang
plaats
1938 - 1939
1 omslag
Oostdongeradeel
 
092 - 093 Ingekomen- en afschriften van verzonden stukken periode
omvang
plaats
1940 - 1954
2 omslagen
 
092 Ingekomen- en afschriften van verzonden stukken periode
omvang
plaats
1940 - 1948
1 omslag
Oostdongeradeel
 
093 Ingekomen- en afschriften van verzonden stukken periode
omvang
plaats
1948 - 1954
1 omslag
Oostdongeradeel
 
094 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, tevens jaarrekeningen periode
omvang
plaats
1945 - 1980
1 deel
Oostdongeradeel
 
095 Bereidverklaringen van de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen periode
omvang
plaats
1970, 1974 en 1978
1 omslag
Oostdongeradeel

- - -  I.B.3.a. Raadsfractie Oostdongeradeel
 
096 Ingekomen- en afschriften van verzonden stukken periode
omvang
plaats
1946 - 1974
1 omslag
Oostdongeradeel
 
097 - 100 Registers van notulen van vergaderingen periode
omvang
plaats
1946 - 1978
4 katerns
 
097 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
plaats
1946 -1958
1 katern
Oostdongeradeel
 
098 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
plaats
1959 - 1961
1 katern
Oostdongeradeel
 
099 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
plaats
1961 - 1967
1 katern
Oostdongeradeel
 
100 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
plaats
1967 - 1978
1 katern
Oostdongeradeel

- - -  I.B.3.b. Afdeling Anjum
 
101 Register van notulen van vergaderingen, met bestuurs- en ledenlijst, 1946 - 1953 periode
omvang
plaats
1945 - 1974
1 deel
Anjum

- - -  I.B.3.c. Afdeling Ee
 
102 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
plaats
1958 - 1978
1 deel
Ee

- - -  I.B.3.d. Afdeling Engwierum
 
103 - 107 Registers van notulen van vergaderingen periode
omvang
plaats
1818 - 1980
4 katerns, 1 deel
 
103 Register van notulen van vergaderingen, met ledenlijst, 1923 periode
omvang
plaats
1918 - 1923
1 katern
Engwierum
 
104 Register van notulen van vergaderingen met jaarverslagen, en ledenlijst, 1931 periode
omvang
plaats
1925 - 1931
1 katern
Engwierum
 
105 Register van notulen van vergaderingen, met jaarverslagen periode
omvang
plaats
1945 - 1953
1 katern
Engwierum
 
106 Register van notulen van vergaderingen,met jaarverslagen periode
omvang
plaats
1954 - 1956
1 katern
Engwierum
 
107 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
plaats
1957 - 1980
1 deel
Engwierum
 
108 Stukken betreffende de kiesvereniging periode
omvang
plaats
1977 - 1980
1 omslag
Engwierum

- -  I.B.4. Kiesvereniging "Recht boven Macht" Westdongeradeel


- - -  I.B.4.a. Afdeling Ternaard
 
109 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
plaats
1946 - 1980
1 deel
Ternaard
 
110 Statistieken betreffende de gemeenteraadsverkiezingen in Westdongeradeel aangaande de CHU periode
omvang
plaats
1966 - 1978
1 omslag
Ternaard
 
111 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
plaats
1969 - 1981
1 deel
Ternaard
 
112 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven, met bijlagen periode
omvang
plaats
1970 - 1980
1 omslag
Ternaard
 
113 Ledenlijsten periode
omvang
plaats
1971 - 1980
1 omslag
Ternaard
 
114 Spaarbankboekje periode
omvang
plaats
1979 - 1981
1 deel
Ternaard

-  I.C. Christen Democratisch Appèl


- -  I.C.1. Statenkring afdeling Dokkum

 
120 Notulen van vergaderingen, met bijlagen periode
omvang
plaats
1980 - 1981
1 omslag
Dokkum
 
121 Organisatieoverzicht van de C.D.A. Statenkring, afdeling Dokkum periode
omvang
plaats
1982
1 stuk
Dokkum
 
123 Reglementen voor de statenkring, gemeentelijke afdeling en wijkafdelingen van het C.D.A. Dongeradeel periode
omvang
plaats
1983
1 omslag
Dokkum

- -  I.C.2. Raadsfractie Oostdongeradeel

 
115 Register van notulen van vergaderingen periode
omvang
plaats
1978 - 1984
1 deel
Oostdongeradeel
 
116 Notulen van vergaderingen periode
omvang
plaats
1981 - 1983
1 omslag
Oostdongeradeel
 
122 Lijst van de besturen van de plaatselijke afdelingen van het C.D.A. Oostdongeradeel periode
omvang
plaats
1984
1 atuk