Deze pagina is gegenereerd op 19 november 2009 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Archiefinventaris 314

Begrafenisvereniging " De Laatste Eer" te Ternaard


 Inleiding
 Archiefvormer
 Archiefschema
 Inventaris

  
U kunt ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.
 


 Inleiding


Periode: 1916 - 1993
Omvang: 0,01 m
Aantal delen: 6 - alle stukken zijn in het Nederlands.

De archiefstukken betreffen allen Ternaard.

Boeken, klappers en nadere toegangen:

(geen) Archiefvormer


Begrafenisvereniging 'De Laatste Eer' te Ternaard 1916 - 1993 Archiefschema


I. Archief van het bestuur

-  I.A. Stukken van algemene aard
- -  I.A.1. Notulen
-  I.B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
- -  I.B.1. Organisatie en reglementering
- -  I.B.2. Financiële administratie Inventaris


I. Archief van het bestuur


-  I.A. Stukken van algemene aard


- -  I.A.1. Notulen

 
001 Register van notulen van vergaderingen en van ledenvergaderingen, jaarverslagen, roosters van aftreden van bestuursleden, 1916 - 1938, lijsten van dragers, aflegsters en afleggers, 1916 - 1935 periode
omvang
1916 - 1954
1 deel
 
002 Register van notulen van vergaderingen en van ledenvergaderingen, rooster van aftreden van bestuursleden, 1955 - 1964, ledenlijst, z.j. periode
omvang
1954 - 1993
1 deel

-  I.B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen


- -  I.B.1. Organisatie en reglementering

 
003 Statuten en huishoudelijk reglement periode
omvang
1959
1 katern

- -  I.B.2. Financiële administratie

 
004 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, tevens jaarrekeningen periode
omvang
1917 - 1953
1 deel
 
005 Tarievenlijst voor begrafenissen periode
omvang
1946
1 stuk
 
006 Kasboek van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1997 - 2004
1 deel