Deze pagina is gegenereerd op 11 november 2011 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Archiefinventaris 406

Christelijke Muziekvereniging Euphonia, Ternaard


 Inleiding
 Archiefvormer
 Inventaris

  
U kunt ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.
 


 Inleiding


De vereniging is opgericht in 1922 en is tegenwoordig een brass- en drumband

Periode: 1947 - 2002
Omvang: 0,10 m
Aantal delen: 5 - alle stukken zijn in het Nederlands.

De archiefstukken betreffen alle Ternaard.

Boeken, klappers en nadere toegangen:

(geen) Archiefvormer


Christelijke Muziekvereniging Euphonia 1922 - 2001 Inventaris


Plaatsingslijst

     
 
001-002 Registers van notulen van vergaderingen periode
omvang
1972 - 2002
2 delen
 
001 Register van notulen van vergaderingen, met jaarverslagen periode
omvang
1972 - 1999
1 deel
 
002 Register van notulen van vergaderingen, met jaarverslagen periode
omvang
1999 - 2002
1 deel
 
003 Gedicht over de muziekvereniging Euphonia door P.A. Posthumus ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan periode
omvang
1947
1 stuk
 
004 Ledenlijst, met lijst van oud-leden ter gelegenheid van de reunie bij het 60 jarig jubileum periode
omvang
1982
1 omslag
 
005 Fotoboek aangelegd bij de reunie van het 60 jarig jubileum periode
omvang
1982
1 deel